Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

DANES SMO SE POSLOVILI OD DR. DARKA LIKARJA, AVTORJA ZASNOVE IN IZVEDBE POMNIKA BRANITELJEM SLOVENSKE ZEMLJE NA CERJU

DANES SMO SE POSLOVILI OD DR. DARKA LIKARJA, AVTORJA ZASNOVE IN IZVEDBE POMNIKA BRANITELJEM SLOVENSKE ZEMLJE NA CERJU

Dr. Darko Likar (levo na fotografiji) in mi z njim smo bili ponosni na najprej idejno in kasneje tudi realizirano zamisel o tem, da na Cerju, na skrajno zahodnem delu slovenskega ozemlja ob robu Kraške planote, le streljaj od legendarnega Doberdoba, postavimo edinstven branik - spomenik braniteljem slovenske zemlje.

Pomnik - stolp na Cerju smo zgradili kot orientir, ki naj popotnika že od daleč spominja na dolgo pot do suverenosti Slovenije in do trenutka nastanka naše države, s posebnim pogledom na pomen in vlogo Primorcev v Sloveniji in Slovencev v Evropi.

Osnovni namen in cilj zasnove stolpa je, da obiskovalca s samo prostorsko zasnovo vodi v potovanje skozi čas, od daljne preteklosti do osamosvojitve, ki smo ga morali prehoditi mi in naši predniki.

Oblikovanje zunanjega plašča arhitekture se navezuje na preteklost, notranjost pa se stika s sodobnostjo in sega preko nje v prihodnost. Sam obrambni stolp sestavljajo dvakrat po štirje stebri, ki simbolizirajo združeno in enotno Slovenijo. Tloris obrambnega stolpa predstavlja orientacijo štirih strani neba in v obliki križišča ponazarja Slovenijo kot stičišče Evrope, Evrope štirih skupnih narodov: Romanov, Germanov, Madžarov in Slovanov.

Sam branik izraža tudi budnost, čvrstost, neomajnost, odločnost in sposobnost naših ljudi za preživetje. Hkrati pa simbolizira miroljubnost, temeljno lastnost slovenske in primorske identitete.

Navpična os, ki predira vrh gore in močno izraženo osrednje stopnišče stolpa simbolizirata dvig iz senc globine k svetlobi in predstavljata v kamen ujet časovni trak rasti, napredovanja v znanju in notranjega bogatenja. V neprekinjenem toku je označeno sedem postaj, sedem usodnih odločitev našega naroda, ki so bistveno vplivale na uresničitev oblikovanja lastne države. Dvigovanje oz. hoja obiskovalca po stopnišču od postaje do postaje opozarja na veličastnost in kompleksnost kulturne in civilizacijske rasti in njen odraz v razvoju slovenske identitete.

Sedem postaj prikazuje stopnje procesa oblikovanja lastne države:

1. Pod pritličjem je prostor, ki je namenjen predstavitvi prazgodovine okolice Cerja vključno z jamami in arheologijo bližnje okolice.

2. Pritličje s slavnostnim portalom in vstopnim monumentalno oblikovanim prostorom predstavlja slavnostni vstop slovenskega naroda v zgodovino z najstarejšimi pisanimi spomeniki (Brižinski spomeniki, Videmski, Černjejski in Svetokriški zapisi). Sledi vstop v prostor posvečen vidnim osebnostim slovenske in primorske zgodovine kot so Primož Trubar, France Prešeren, Simon Gregorčič, Srečko Kosovel, France Bevk, Ivan Trinko in drugi. Ob vhodu so postavljeni praporji domoljubnih in veteranskih organizacij, kar simbolno predstavlja varovanje zgodovinskega spomina in vrednot.

3. Prvo nadstropje je namenjeno predstavitvi slovenskega preporoda do prve svetovne vojne, Soško fronto, generala Maistra in prvo novodobno državo SHS.

4. Drugo nadstropje je namenjeno predstavitvi narodnoobrambnega gibanja v obdobju fašizma s posebnim poudarkom na primorskih Čedrmacih in organizaciji TIGR.

5. Tretje nadstropje je namenjeno predstavitvi druge svetovne vojne na slovenskih tleh, s posebnim poudarkom na NOB, priključitvi Primorske k matični domovini in vlogi in delovanju IX Korpusa te prve, največje in najbolj organizirane vojaške enote antihitlerjevske koalicije v tem delu Evrope.

6. Četrto nadstropje je namenjeno predstavitvi prizadevanja za samostojno državo v letih 1990 in 91 in predstavitvi vojne za Slovenijo leta 1991.

7. Peto nadstropje je kot razgledna ploščad in simbolizira pogled v prihodnost.

To je realizirana zamisel strokovnjaka svojega poklica, predvsem pa velikega domoljuba in Primorca.

 

Dragi Darko, hvala ti za vse kar si s svojim delom prispeval k ohranitvi in predvsem krepitvi slovenske in predvsem primorske identitete.

Počivaj v miru!

 

Miha Pogačar - tajnik društva

 

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net