PREDSTAVITEV KNJIGE NA PRIMORSKEM LETA 1941 V POSTOJNI V TOREK, 14. MARCA 2017

Izbor člankov tistega časa je uredil dr. Branko Marušič, ki bo knjigo tudi predstavil. Kaj se je dogajalo na Primorskem v takratnem času, po okupaciji ostalega dela Slovenije in po 20 letnem načrtnem raznarodovanju fašističnih oblasti na Primorskem, nam bo avtor, član društva TIGR Primorske, pojasnil in predstavil z zapisi iz takratnega časa.

Vabljeni!

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net