Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

DANES SMO PODPISALI POGODBO O DELOVANJU DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU ZA LETO 2017

DANES SMO PODPISALI POGODBO O DELOVANJU DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU ZA LETO 2017

Za financiranje društev ali zvez iz sredstev državnega proračuna je od leta 2014 odgovorno Ministrstvo za obrambo, ki proračunska sredstva razdeljuje na podlagi oblikovanih meril in načel poštenega sodelovanja civilno-družbenih organizacij in Ministrstva za obrambo. Ministrstvo je konec novembra lani že tretjič izvedlo javni razpis ter nato pregledalo in ovrednotilo vloge. Sklep o sofinanciranju je izdalo devetim društvom oziroma zvezam od desetih prijavljenih, ki so izpolnjevali razpisne pogoje. Podpisa pogodb o razdelitvi sredstev za letos smo se udeležili pooblaščeni podpisniki večine društev in zvez vojnih veteranov. Kot je ob podpisu pogodb dejala ministrica za obrambo Andreja Katič, ministrstvo z društvi in zvezami, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, uspešno sodeluje. Zavzela se je za nadaljnje sodelovanje in ob tem predstavila glavne naloge, ki so bile v okviru ministrstva izvedene lani, oziroma so v procesu izvajanja.

DANES SMO PODPISALI POGODBO O DELOVANJU DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU ZA LETO 2017

Sredstva v skupni višini 1.504.520 evrov bodo, skladno z vladnim sklepom, prejela naslednja društva in zveze: ZZB za vrednote NOB (533.717,25 evra), Zveza veteranov vojne za Slovenijo (432.248,59 evra), Zveza policijskih veteranskih društev Sever (196.283,28 evra), Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (95.709,95 evra), Zveza društev general Maister (80.391,54 evra), Zveza MORiS (79.084,49 evra), Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec (41.181,27 evra), Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske (36.272,67 evra) in Zveza vojnih invalidov NOV Trst (9.630,50 evra).

DANES SMO PODPISALI POGODBO O DELOVANJU DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU ZA LETO 2017

Izbrani vlagatelji bomo sredstva za sofinanciranje prejeli trideseti dan po podpisu pogodbe. Pogodba od prejemnikov zahteva, da s sredstvi ravnamo v duhu dobrega gospodarja in jih uporabimo za namen, s katerim smo kandidirali na javnem razpisu. 

Miha Pogačar - tajnik društva

 

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net