Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

PRIČELI SMO Z IZVAJANJEM PROGRAMA ZA LETO 2019

V ponedeljek, 28. 1. 2019 predstavljamo delovanje organizacije TIGR, okoliščine takratnega časa, upor in povezanost mladih v skupnem boju proti fašizmu na Gimnaziji Kranj. Predvajali bomo film Streli v Bazovici in se z dijaki pogovorili o takratnem času in razmerah.

V naslednjem mesecu, točneje 21. 2. 2019 imamo pogovor z dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica.

PRIČELI SMO Z IZVAJANJEM PROGRAMA ZA LETO 2019

Vsa srečanja organiziramo z aktivnim sodelovanjem vodij območnih enot, vodstvom šol in vodstvom društva.

Vtisi in poročila srečanj sledijo.

PRIČELI SMO Z IZVAJANJEM PROGRAMA ZA LETO 2019

 

 

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net