Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

IZJAVA SLOVENSKI IN MEDNARODNI JAVNOSTI

 

Tragični dogodki v obdobju fašizma, med drugo svetovno vojno in po njej, ki sta jih na svoji koži zelo občutila slovenski in italijanski narod, nam morajo biti poduk in vodilo v poglabljanju vrednot, ki povezujejo in utrjujejo prijateljstvo med sosednjima narodoma.

 

Vse žrtve in trpljenje obžalujemo. Prav zaradi spoštljivega spomina nanje pa ne bi smeli dovoliti, da se ta tragična dogajanja med drugo svetovno vojno in po njej ocenjujejo in spominjajo iztrgano iz okoliščin tistega časa in brez upoštevanja sosledja zgodovinskih dogajanj, ki imajo korenine v letih po prvi svetovni vojni, v obdobju fašizma in v času druge svetovne vojne. Prav v tem obdobju je potekalo zatiranje in preganjanje primorskih Slovencev, hkrati pa tudi njihov eksodus s ciljem, da bi ustvarili na italijanski vzhodni meji etnično čisto ozemlje. Cena, ki smo jo plačali zlasti Slovenci in Hrvati je bila zelo visoka.

 

Zaradi tega nas dogodki in izjave, do katerih je prišlo pred nekaj dnevi ob obeležitvi dneva spomina na fojbe na italijanski strani meje, navdajajo z začudenjem in zaskrbljenostjo, pa tudi s strahom. Na njih je bil potegnjen enačaj med Auschwitzem in žrtvami genocida ter protiitalijanskega sovraštva v fojbah, med komunizmom in nacizmom (fašizma niso niti omenjali), med otroškimi žrtvami v fojbah (doslej nepoznanimi) in v nacističnih koncentracijskih taboriščih, kot da ni bilo prej nobenega fašističnega zatiranja, mučenja, izgona, kratenja temeljnih človečanskih pravic, zanikanja narodnega obstoja in dostojanstva okupiranih in po Rapallu v italijansko državo vključenih sto tisoč slovenskih in hrvaških prebivalcev.

 

Vemo, da doslej italijanska država ni bila pripravljena sprejeti in objaviti niti poročila z ugotovitvami zgodovinarjev obeh držav o odnosih med narodoma in ga upoštevati. Namesto tega poslušamo očitke o ideološki omejenosti tega ljudstva (v štiridesetih letih smo poslušali očitke o »prekletem plemenu«) ter vzklikanja italijanski Istri in Dalmaciji, kar je bilo kasneje utemeljeno kot želja, posredovati »le sporočilo o miru«!

 

Žal se ne moremo ob tem znebiti primerjave s  podobnimi zahtevami v nekem drugem času, o Jadranu kot »mare nostrum« in o (vseh) njegovih obalah, ki bi naj zaokrožile smer in obseg vpliva takrat ponovno porajajočega se imperija.

 

Zato smo odločno proti takim zlonamernim poenostavitvam in zlorabam zgodovine. S svojim delovanjem si bomo še nadalje prizadevali, da se tudi znotraj EU taka in podobna dejanja opustijo in onemogočijo, ker nimajo ničesar skupnega z razmerji med enakopravnimi narodi.

 

  1. ZVEZA DRUŠTEV GENERALA MAISTRA, predsednik mag. Milan Lovrenčič
  2. DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE, predsednik dr. Savin Jogan
  3. ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NOB, predsednik dr. Tit Turnšek
  4. ZVEZA VETARANOV VOJNE ZA SLOVENIJO, predsednik gen. major Ladislav Lipič
  5. ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH ZDRUŽENJ SEVER, predsednik dr. Tomo Čas
  6. ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV, predsednik gen. major dr. Alojz Šteiner
  7. ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE, predsednik Janez Podržaj
  8. ZVEZA DRUŠTEV IN KLUBOV MORIS, predsednik Peter Vaš
  9. ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE, predsednik mag. Adolf Videnšek

 

Ljubljana, 13. 2. 2019

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net