POGOVOR O ZGODOVINI, DOMOLJUBJU, ČASU MED OBEMA VOJNAMA IN USTANOVITVI TER DELOVANJU ORGANIZACIJE TIGR V POLJANAH NAD ŠKOFJO LOKO

Prijetna okolica, prijetni kraji, osebje in učenci, ki so z veliko pozornostjo so prisluhnili pripovedi o medvojnih razmerah na Primorskem in organiziranju narodnoobrambnega gibanja z imenom TIGR, enega prvih antifašističnih gibanj v takratni Evropi.

Po pogovoru smo si ogledali film Streli v Bazovici Jadrana Sterleta in se zadržali v pogovoru z učenci in učitelji. Zahvala gre ravnateljici Metki Debeljak in učiteljici zgodovine Sonji Homec s katerima smo se dogovorili, da se naša srečanja nadaljujejo in jih bomo obogatili še z obiskom na Cerju in v slovenski Benečiji.

Miha Pogačar

POGOVOR O ZGODOVINI, DOMOLJUBJU, ČASU MED OBEMA VOJNAMA IN USTANOVITVI TER DELOVANJU ORGANIZACIJE TIGR V POLJANAH NAD ŠKOFJO LOKO

POGOVOR O ZGODOVINI, DOMOLJUBJU, ČASU MED OBEMA VOJNAMA IN USTANOVITVI TER DELOVANJU ORGANIZACIJE TIGR V POLJANAH NAD ŠKOFJO LOKO

POGOVOR O ZGODOVINI, DOMOLJUBJU, ČASU MED OBEMA VOJNAMA IN USTANOVITVI TER DELOVANJU ORGANIZACIJE TIGR V POLJANAH NAD ŠKOFJO LOKO  

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net