Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

PRIDOBILI STATUS NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU

 Odločbo si preberite.

 

Miha Pogačar

 

PRIDOBILI STATUS NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU

 

PRIDOBILI STATUS NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU

 

PRIDOBILI STATUS NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net