Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Pismo Spomenke Hribar Massimilianu Lacoti

 

Dr. Spomenka Hribar
Tomišelj 31a,
1292 Ig, Slovenija

G. Massimiliano Lacota,

pišem Vam v zvezi z Vašim prihodom na ljubljanski Grad  - in to kar v  slovenščini, saj sem po odzivu v Vaših očeh na našem srečanju v Kopru videla, da slovensko razumete. (Vaš  priimek je slovenskega izvora; priimek »Lakota« označuje človeka, ki naj bi bil lačen kruha, slave, iger ali tuje zemlje).

Že šestič ste se podali v Slovenijo z izgovorom, da gre za spominsko slovesnost  pred domnevnimi grobišči povojni likvidiranih Italijanov, dejansko pa ste vsakič prišli izrazit sovraštvo do Slovencev kot »genocidnega naroda«. In seveda italijansko »suverenost« nad slovenskim  ozemljem! Prvič so vas  Slovenci/Primorci sprejeli s protesti, po našem srečanju v Kopru pa ste prihajali in odhajali ob dostojanstvenem zadržanju prebivalstva, najbrž pa tudi ob njihovem preziru. Kajti to, kar ste govorili ob grobiščih, ni bila spominska gesta, ampak politična provokacija. Potem ste prihajali tiho, pri nas pravimo takemu ravnanju prihuljeno  -  in tako ste vsakokrat tudi odšli. Sicer pa prihajajo v Slovenijo na kraje, kjer naj bi bila grobišča, razna italijanska društva; prijazno jih sprejemajo slovenski  zgodovinarji in muzealci.

Ko niste več uspeli vznemirjati Primorcev,  Vam je - očitno - prišlo na misel, da boste svojo »misijo« opravili na ljubljanskem gradu, kjer je med vojno visela italijanska okupatorska zastava. V objavljenem vabilu na dogodek ste napovedali, da boste 31. maja ob 9. uri položili venec  v spomin »na italijanske državljane, ki so bili usmrčeni po načelu etničnega čiščenja, ki so ga nad ubogim italijanskim narodom izvajali slovenski komunisti, v času zasedbe Trsta«.Zakaj potem niste položili venca v Trstu? V Ljubljani po vojni, na Gradu,  niso ubijali Italijanov!

V tem vašem sporočilu oziroma vabilu je kar nekaj neresnic!

Prvič: nihče ni bil usmrčen »po načelu etničnega čiščenja«! Dokaz za to je dejstvo, da so bili po vojni likvidirani poleg nemških vojakov tudi Slovenci, za katere se je domnevalo, da so sodelovali z  okupatorji -žal pa tudi nedolžni ljudje, verjetno tudi Italijani! Da v principu ni šlo za »etnično čiščenje«, je dokaz to, da je bila po kapitulaciji Italije ustanovljena posebna italijanska partizanska enota, ki se je skupaj s slovenskimi/jugoslovanskimi partizani  bojevala proti nemškemu  okupatorju!

Drugič: Ni šlo za »zasedbo« Trsta, temveč za njegovo osvoboditev izpod nemškega okupatorja! Dokaz za to je, da so bili med osvoboditelji tudi protifašistični Italijani!

Tretjič: likvidacije niso izvrševali »slovenski komunisti«; tedaj je že bila ustanovljena skupna vojska, Jugoslovanska ljudska armada; delovala je pod nadoblastjo Komunistične partije Jugoslavije, ki si je uzurpirala absolutno oblast, in zakrivila tudi povojne likvidacije.

Žal se je ne samo v Sloveniji po vojni  dogajalo marsikaj; Angleži in Američani  so pustili od lakote umreti milijon nemških vojakov na obrežju Rena  - nedoumljiv zločin! Pa tudi med vojno se je dogajalo marsikaj! Italijani so v roški ofenzivi poleti 1942 »izvajali naravnost strahovit teror, požgali so skoro vse vasi po celi Notranjski, pobili na stotine ljudi, mučili, posiljevali žene, rezali prsi itd.« (Poročilo Edvarda Kardelja z dne 29. septembra 1942 Josipu Brozu Titu, Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, 3. knjiga, izdal Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani, Ljubljana 1966, dokument 97, str. 207) Lahko bi si recimo prebrali dnevnik Pietra Brignolija: Santa messaperi  mieifucilati (Longanesi, Milano.) Pietro Brignoli je kot kurat italijanske vojske med roško ofenzivo spovedoval  tudi partizane, tolažil in pomagal prizadetim ljudem, ki so jim Italijani požgali domove.  Njegov dnevnik je najbolj srhljiva priča italijanskih zločinov! ( Nedeljka Pirjevec ga je prevedla v slovenščino: Maša za moje ustreljene. Iz dnevnika vojaškega kaplana;  GMD, Gorica 1995).

Povojne likvidacije Italijanov in Slovencev, vsakega posebej, naj si bo vojak ali civilist - brez sodnega postopka - obžalujem in obsojam kot zločin! Prav je, da se njihova grobišča identificirajo in uredijo. In nihče ne bo nasprotoval spominskim  obredom ob njih! Mrtvi - vsi in vsakdo, ne glede na ideologijo in narodno pripadnost - morajo biti deležni pietete, spoštljivega spomina! Toda mrtvi ne morejo, ne smejo biti izgovor za današnje vzbujanje sovraštva do Slovencev! Angleži in Nemci, Francozi in Nemci, Slovenci in Nemci, Slovenci in (večina) Italijani se ne sovražimo, sovraštvo zbujate vi, Unija Istranov!  

Izrabljanje  mrtvih za politične cilje ni le politikantska manipulacija, temveč je sakrilegij! Dvatisočletna kultura, s katero se je hvalil italijanski okupator in se Italijani hvalite tudi danes, vas ni naučila, ne kaj je pieteta do mrtvih ne kaj so dobrososedski odnosi!

Moralno zavrženo dejanje, manipulacija  je tudi  igranje s številom žrtev! Koliko je bilo pobitih in kdo so to bili in koliko je domnevno sploh bilo med njimi Italijanov, se lahko poučite v študiji dr. Jožeta Pirjevca Fojbe, še posebej pa Vam priporočam poročilo kulturno zgodovinske, mešane slovensko-italijanske  komisije, ki je delala po naročilu obeh vlad in je svoje poročilo sprejela soglasno! In ga tudi uradno izročila obema vladama. V  njem so (z obeh strani sporazumno!) obravnavani tudi povojni poboji. Sicer pa  bi to poročilo že morali poznati, saj ga je Unija Istranov natisnila skupaj  z obsežnim komentarjem! Bojim pa se, da Vas dejstva in resnica ne zanimajo!

Iz iste logike, enaka manipulacija je (kljub opozorilom in protestom!) večkratno objavljanje fotografije streljanja talcev,  češ, da  kaže, kako slovenski komunisti streljajo uboge Italijane! Toda na fotografiji (ki jo je očitno naredil fotograf italijanske vojske) italijanski vojaki v Loški dolini streljajo Slovence:  Franca Žnidaršiča, Feliksa Žnidaršiča, Janeza Kranjca, Franca Škerbca in Edvarda Škerbca. Ta manipulacija bi bila prav smešna  - če ne bi bila tako žalostna! In sramotna!

In ko ste že bili na Gradu, ste si ogledali ljubljansko panoramo? Kamor koli vam je seglo oko, je bila slovenska zemlja! Čudno? Ne, narod, ki brani svojo svobodo in dostojanstvo, je neuničljiv! To so izkusili Italijani ob nemški zasedbi; italijanski protifašistični odpor zasluži priznanje, spoštovanje!
In ko ste si že ogledovali ljubljansko panoramo, ali ste si v domišljiji predstavljali medvojno Ljubljano, okrog in okrog obdano z bodečo žico? Ja, to je naredil italijanski okupator, da bi preprečil prehode  partizanov,  pa seveda civilistov v mesto in iz mesta na podeželje. Tako so bili onemogočeni ali vsaj  oteženi kontakti med sorodniki,žica je otrokom ovirala obiskovanje šole, meščanom je bila ovirana možnost nabave hrane; veste, med italijansko okupacijo so bili ljudje v mestu tudi lačni! Če so italijanski vojaki koga ujeli, ko je hotel ilegalno prestopiti bodečo mejo, so ga kaznovali  ali celo poslali v koncentracijsko taborišče na Rabu, kjer je umrlo več kot štiri tisoč ljudi, moških, žensk in tudi veliko otrok! Ali pa so ga poslali v Gonars ali pa v Renicci, ki je bilo največje  taborišče v Italiji (raziskal in opisal ga je  italijanski prof. Capogreco: I campidi Mussolini). Ljubljana je bila med vojno edino mesto na svetu, ki je bila v celoti taborišče! Naj  opozorim na dejstvo, da je fašistična Italija  t.i. Ljubljansko pokrajino uradno, a v nasprotju z mednarodnim vojnim pravom priključila Italiji!
Govorite o »etničnem čiščenju«, torej o slovenskem genocidu nad Italijani? Še mi ne govorimo o italijanskem genocidu nad Slovenci,  pa so fašisti med vojno počeli hude reči. In še prej! Spomnite se na italijansko raznarodovalno politiko med obema vojnama na Primorskem, ki je s prepovedjo  slovenskega jezika v šolah in cerkvah, s  spreminjanjem  priimkov  ljudem in z drugimi »prijemi« skušala vzeti Slovencem dušo! Šlo je za kulturni genocid, kar priznavajo tudi italijanski zgodovinarji. Tedaj se je veliko Primorcev izselilo, največ na Štajersko, pa v prekomorske dežele, največ v Argentino. Pravi eksodus! Toda Primorci se niso pokorili! Posrečilo pa se je Italijanom, da ste si kot nagrado, ker  ste skočili v hrbet svojim dovčerajšnjim nacističnim zaveznikom, »prislužili«slovenska ozemlja: okolico Trsta, Gorico, Benečijo, Julijsko krajino. Ni dovolj!?

In zakaj vam je bilo treba iti prav na ljubljanski Grad? Zato, ker predstavlja simbol Ljubljane in v nekem smislu tudi Slovenije? Ste nas hoteli ponižati, užaliti? Onečastiti Slovenijo in njene današnje prebivalce? Ste prišli manifestirat  italijansko nedolžno »veličino« in »nadvlado«? Naj Vam na koncu povem: kar koli ste že hoteli - Vaša »misija« je spodletela! Res ste prišli na Grad, res ste položili venec  - toda ponižali nas niste, niste zanetili revolta, saj se za Vas nihče ni prav zmenil. Da pa je prihod na Grad predstavljal politično manifestacijo in ne pietetno dejanje v spomin na padle in ubite Italijane, je dokaz to, da ste potem odšli na italijansko pokopališče na Žale - kjer je edino primerno mesto za spominska  dejanja!

Da bi to moje pismo preprečilo Vaše in Unije Istranov prihodnje pohode v Slovenijo, ne pričakujem! Hotela sem le postaviti ta dejanja v okvir slovenske in italijanske polpretekle zgodovine .
Čas pa bi že bil, da s takimi provokacijami nehate in si začnete  - enako kot Slovenci - prizadevati za dobrososedske odnose, za prijazno sodelovanje; stoletja živimo na tem ozemlju, Slovenci in Italijani, in stoletja še bomo!  Zakaj ne bi živeli v  sožitju Slovenci  in Italijani? Še posebej zdaj, ko je meja odprta oziroma je sploh ni in lahko brez ovir tkemo vezi v korist vseh. Če bomo in ko bomo odpravili ovire v naših glavah in naših srcih!

Pozdravljeni!

Spomenka Hribar

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net