Društvo TIGR Primorske se ni udeležilo državne proslave dne 25. 6. 2021

 

Društvo TIGR Primorske se protestno ni udeležilo državne proslave dne 25. 6. 2021 ob 21. uri na Trgu Republike v Ljubljani, ker na proslavi ni smel  prisostvovati praporščak našega društva.

Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve je namreč na seji dne 16. 6.2021 sprejel sledeči sklep (citat):

Na osrednjo državno proslavo ob 30. obletnici slovenske državnosti in obeležitve prevzema predsedovanja Slovenije Svetu EU se povabijo z bojnimi zastavami in prapori zgolj osamosvojitvene organizacije (11 za, 2 proti, 3 vzdržani).

Na to proslavo niso bili vabljeni niti praporščaki veteranskih organizacij Zveza društev General  Maister in Zveza združenj borcev za vrednote NOB. Državne proslave  dne 25.6.2021 se nismo  udeležili predvsem zato, ker na proslavo ni bil vabljen naš praporščak in iz solidarnosti do obeh omenjenih veteranskih organizacij, saj menimo, da ti dve organizaciji skupaj z Društvom TIGR Primorske predstavljajo vrednote tistih, ki so polagali prve temelje državnosti današnje Republike Slovenije. Na to pomembno dejstvo pa so organizatorji državne proslave očitno (namerno)  pozabili. In ti temelji državnosti niso bili postavljeni šele leta 1991. Osamosvojitvena vojna leta 1991 je bila zaključni del več desetletij  dolgega procesa nastanka slovenske državnosti.

O razlogih za neudeležbo na državni proslavi smo obvestili medije in članice združenja veteranskih organizacij KoDVOS.


Predsednik Društva TIGR Primorske

Gorazd Humar

Društvo TIGR Primorske se ni udeležilo državne proslave dne 25. 6. 2021

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net