Predstavitev knjige Zorka Jelinčiča v italijanščini

Kulturni dom iz Gorice je dne 15.6.2021 organiziral predstavitev ponatisa knjige tigrovca Zorka Jelinčiča z naslovom Soto un cielo di piombo – Memorie di un capo del TIGR (Pod svinčenim nebom – spomini tigrovskega voditelja) v italijanskem jeziku. Knjiga, ki jo je izdala Založba Libreria LEG iz Gorice, je bila predstavljena na kmečkem turizmu Agriturismo Klanjšček v Števerjanu. Pred številno publiko sestavljeno iz predstavnikov tako slovenske kot italijanske javnosti so knjigo predstavili novinar Andrea Bellavite, pisatelj in sin Zorka Jelinčiča  Dušan Jelinčič ter Boris Peric, predsednik sklada Dorče Sardoč. Med prisotnimi je bilo tudi več zgodovinarjev z obeh strani meje.

Na predstavitvi knjige je bil poudarjen pomen seznanjanja tako strokovne javnosti z italijanskega jezikovnega območja kot tudi ostale italijanske javnosti z dogodki iz polpretekle zgodovine, v katere so bili vpleteni predstavniki obeh  narodov. Predvsem je pomembno, da s pomočjo knjig o tigrovskem gibanju v italijanščini pripadniki sosednjega naroda razumejo zapleteno dogajanje iz časa med obema svetovnima vojnama.

Dogodek je bil še dodatno pomemben, ker je  v letošnjem letu predviden  izid še ene knjige v italijanskem jeziku o TIGR-u oz. o Borbi  tržaškega zgodovinarja dr. Milana Pahorja. Gre za prevod knjige z naslovom Tajna organizacija BORBA, 1927–1930, ki jo bo izdala Založba tržaškega tiska iz Trsta.

Gorazd Humar

 Od leve proti desni: Boris Peric, Dušan Jelinčič, Andrea Bellavite, Adriano Ossola.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net