Udeležba na izredni seji Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij SLovenije

Jadranka Šturm Kocjan, članica UO Društva TIGR Primorske, se je 7. julija 2021 v Ljubljani  udeležila izredne seje Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS), ki je obravnavala slovesnosti ob obeleževanju 30. obletnice osamosvojitvenih dogodkov in obeleževanje 80. obletnice dneva upora proti okupatorju 27. aprila na Mali gori. 
Sestanek je bil sklican na pobudo ZPVD SEVER, ZZB za vrednote NOB Slovenije in Društva TIGR Primorske.

Na sestanku je bila soglasno sprejeta izjava za javnost. 
Udeležba na izredni seji Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij SLovenije Udeležba na izredni seji Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij SLovenije

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net