Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Vabilo Bazovica 2015, 6. 9. 2015

 

SPORED:

  • polaganje vencev
  • uvodni pozdrav: MILAN PAHOR, predsednik odbora
  • govorniki:   

ANDREA BELLAVITE, gorički pisatelj in novinar
MILAN RAKOVAC, hrvaški pisatelj in kulturnik
RAFKO DOLHAR, slovenski tržaški politik in pisatelj

Kulturni program oblikujejo članice in člani Pevskega zbora Jacobus Gallus iz Trsta in Pevskega zbora Lojze Bratuž iz Gorice ter Godbeno društvo iz Nabrežine.

Krajilrecital pesmi v izvedbi igralcev Alide Bevk in Danijela Malalana v priredbi prof. Olge Lupine.

Na Častni straži stojijo tabornice in taborniki Rodu Modrega vala ter skavtinje in skavti Slovenske zamejske skavtske organizacije.

Vabilo Bazovica 2015, 6. 9. 2015

 

B A Z O V I C A 2 0 1 5

Celoten program


Petek, 4. septembra 2015:

Ob 13.00 uri – spominska prireditev pred rektoratom univerze na Kongresnem trgu v Ljubljani;
Govornik: rektor univerze dr. Ivan Svetlik
Pozdrava: župan Zoran Jankovič in Savin Jogan, predsednik Društva Tigr
Moški pevski zbor V. Vodnik iz Doline
Recitacije: Klub mladih tigrovcev
Polaganje vencev
Častna straža tabornikov RMV in skavtov SZSO

Ob 16.00 uri - spominska prireditev v Prešernovem gaju v Kranju.
Pozdrav župana Mestne občine Kranj
Polaganje vencev
Govornik: Sandi Klun, župan občine Dolina
Recital dijakov Gimnazije Kranj
Moški pevski zbor V. Vodnik iz Doline
Pihalni orkeste Mestne občine Kranj
Častna straža tabornikov RMV in skavtov SZSO

Sobota, 5. septembra 2015:

Ob 17.00 uri – predstavitev ponatisa knjige Uporna mladina v novem Tržaškem knjižnem središču v Trstu na Trgu Oberdan.

Ob 20.00 uri – odkritje obeležja Antonu Gropajcu pri osrednjem spomeniku v Bazovici.
Prisotni bodo člani družine.
Glasbeni program izvaja Aljoša Saksida.

Ob 21.00 uri – taborni ogenj pri spomeniku v Bazovici v
organizaciji tabornikov Rodu Modrega vala

Nedelja, 6. septembra 2015:

Ob 6.43 uri –recital Kluba mladih tigrovcev in igralca Danijela  Malalana pred spomenikom v Bazovici.

Ob 10.00 uri – začetek 35. spominskega planinskega pohoda iz  Bazovice; prireja ŠZ Sloga s sodelovanjem SPDT in ŠD Devin.

Ob 11.00 uri - spominska svečanost na pokopališču pri Sv. Ani v Trstu;
Govornica: Sara Ferluga, predstavnica sekcije VZPI-ANPI Prosek-Kontovel
Ženski pevski zbor I. Grbec iz Škednja.

Ob 15.00 uri - osrednja spominska prireditev pred spomenikom  v Bazovici.
Kulturni program:
Godbeno društvo Nabrežina
Mešani pevski zbor J. Gallus iz Trsta
Mešani pevski zbor Lojze Bratuž iz Gorice
Recital pesmi: Alida Bevk in Danijel Malalan
Koordinacija recitala: Olga Lupinc
Pozdrav: Milan Pahor
Polaganje vencev
Govorniki: Andrea Bellavite
Milan Rakovac
Rafko Dolhar
Napovedovalca: Elena Husu in Jernej Šček

Ob 20.00 uri – maša zadušnica v župni cerkvi v Bazovici.
Mašo daruje župnik Žarko Škerlj
Govornik: Igor Švab
Zbor Lipa iz Bazovice poje pri maši zadušnici.

 

Mednarodni odbojkarski turnir za 42. Pokal Bazoviških žrtev

Nedelja, 13.9.2015 – Ženski turnir.
Sobota, 19. in nedelja,20.9. 2015 – Moški turnir.
Prireja ŠZ Sloga s sodelovanjem ZSŠDI.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net