Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Dan spomina na umrle

 Jože Dekleva
Jože Dekleva
Just Godnič
Just Godnič
Dan spomina na umrle
Spomenik v Sežani
Dan spomina na umrle
Virgilij Šček
Danilo Zelen
Danilo Zelen

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net