Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

23. pohod po Tigrovski krožni poti v Ocizli

V soboto 10. junija 2023 je potekal 23. pohod po Tigrovski krožni poti v Ocizli. Ob devetih zjutraj se je dogajanje začelo s polaganje vencev ob ploščo tigrovcem. Za Društvo TIGR Primorske sta venec položila Jadranka Šturm Kocjan, vodja OE za Slovensko Istro, in Marijan Suša, vodja OE Kras-Brkini. Na prireditvi je bil prisoten tudi praporčak društva Bojan Orešnik. Na pohodu je bilo veliko udeležencev iz obeh strani meje. Po pohodu je sledila prireditev, ki je počastila tigrovce in 70. obletnico Ociske godbe. Slavnosti govornik je bil dr. Borut Klabjan.

 

23. pohod po Tigrovski krožni poti v Ocizli

Položitev venca v spomin na Tigrovce iz Ocizle.
Venec polagata Jadranka Šturm Kocjan in Marijan Suša.


23. pohod po Tigrovski krožni poti v Ocizli

Polaganje venca k spominski plošči tigrovcem iz Ocizle.
Venec polagata Saša Likavec Svetelšek, županja občine Hrpelje-Kozina, in Jana Jurič, predsednica Športnega, kulturnega in turističnega društva Zveza Ocizla.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net