Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Pogovor s prof. dr. Mitjo Žagarjem

Društvo TIGR Primorske-Območna enota Slovenska Istra je v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Koper organiziralo 4. junija 2024 pogovor s prof. dr. Mitjem Žagarjem, znanstvenim svetnikom na Inštitutu za narodnostna vprašanja in rednim profesorjem na Univerzi v Ljubljani, na Primorski univerzi in Novi univerzi iz Nove Gorice. Dr. Žagar se ukvarja s pravnim in političnim proučevanjem etničnih odnosov, konfliktov, in kriz, njihovem urejanju in reševanj. Kot angažiran raziskovalec je zaskrbljen zaradi stanja v Sloveniji , V Evropi in širše, zato predlaga konkretne ustavne, institucionalne in politične reforme v naši državi, oblikovanje razvojne vizije z jasnimi in uresničljivimi cilji. Pravi, da bi morali razglasiti podnebno krizo in temu prilagoditi naše delovanje. Zavzema se za nov koncept, ki ga imenuje odrast, v katerem ne bi potrebovali toliko dobrin temveč storitve, ki bi razbremenile potrošnjo in povečale varčevanje. Zavzema se za ohranitev biotske raznovrstnosti in večjo človekovo odgovornost. Kritičen je do zelenega prehoda, za katerega meni, da ni celovit, saj ne vključuje kulture in izobraževanja.

Vrednote antifašizma so temelj Evropski uniji, zato je zaskrbljujoča krepitev skrajnih desnih strank, ki v mnogočem kažejo fašističen odnos do družbe in reševanja težav, ki smo jim priča.

Pogovor s prof. dr. Mitjo Žagarjem

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net