Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Donacija društvu

SPOŠTOVANI DOMOLJUBNI SLOVENCI, ČLANI DRUŠTVA TIGR  IN VSI SOMIŠLJENIKI

Zakon o dohodnini, Uradni list RS 117/2006, obravnava pomembno novost, prvič imate kot dohodninski zavezanci možnost, da namenite po lastni želji 0,5 odstotka dohodnine, ki Vam je odmerjena, za resnično domoljubni projekt. Spomenik braniteljem slovenske zemlje, največji tovrstni spomenik v Sloveniji, je v izgradnji in v opremljanju notranjosti. Tako kot vse take gradnje zahtevajo sredstva tako od države kot od posameznikov. Večini Slovencev in Slovenk je ta objekt že znan, vendar naj zaradi dodatnega pojasnila navedemo osnovne projektne značilnosti.

Arhitektura spomenika, ki je namenjena trajnosti, je namenoma oblikovana v nasprotju z nenehno spremenljivostjo dnevne in modne arhitekture.

 

V celoviti podobi spomenika je prikazana povezanost med sodobnostjo in preteklostjo tako v zunanji obliki, kot tudi v oblikovanju notranjosti. Temu odnosu se pridruži tudi navezava na prihodnost in razvoj.

 

Notranja navpična struktura stolpa simbolizira časovno zaporedje ključnih dogajanj slovenske zgodovine, vse do nastanka samostojne države Slovenije.

 

Z vzpenjanjem proti vrhu stolpa bomo doživeli kot potovanje skozi odločilna stoletja na našem kulturnem prostoru. Ustrezno doživljanje in predstavitev ključnih dogajanj bo omogočena s posebnim oblikovanjem prostorov, opreme in računalniških projekcij simulacije dogajanj na maketo terena ter na stene in strop. S tako predstavitvijo bo dogajanje, ki je danes razpršeno po množici zapisov, razumljivejše. Simbolično os časovnega potovanja predstavlja ustrezna razporeditev vsebine po nadstropjih:

 

  1. pod pritličjem bosta v zgodbi v obliki stolpa predstavljena predzgodovina in začetek osamosvojitvenega  procesa. V njej bo časovna razsežnost prizemljena, zato bo ta prostor namenjen celostni predstavitvi prostora okolice Cerja in bližnje okolice;
  2. pritličje bo s slavnostnim portalom in vstopnim monumentalno oblikovanim prostorom predstavljalo  slavnostni vstop naroda v zgodovino z najstarejšimi pisanimi spomeniki (Brižinski spomeniki). Od tu bomo vstopili v prostor, posvečen vidnim osebnostim slovenske zgodovine in kulture;
  3. prvo nadstropje bo namenjeno predstavitvi prve svetovne vojne, posebej soške fronte, delovanje generala Maistra, do nastanka prve novodobne države SHS;
  4. v drugem nadstropju bo predstavljeno primorsko protifašistično gibanje;
  5. v tretjem nadstropju bo prikazana druga svetovna vojna z odporom okupatorjem;
  6. v četrtem nadstropju bo prikazano nastajanje samostojne države Slovenije;
  7. peto nadstropje pa bo oblikovano kot razgledna ploščad in bo simboliziralo pogled v prihodnost.

Sam obrambni stolp sestavljajo dvakrat po štirje stebri, ki simbolizirajo združeno Slovenijo.

Spomenik braniteljem slovenske zemlje je v izgradnji in zato bo potrebno še veliko sredstev, da se dokonča. Država ga zaenkrat še ni vključila v svoje načrte kot osrednji, vseslovenski spomenik, zato temu spomeniku ni namenila dovolj sredstev za dokončanje. Vsa obremenitev je torej na nas, na domoljubnih Slovencih in Slovenkah, da preusmerimo državni denar na nedograjeni spomenik. 

 

To boste dosegli z zahtevo za namenitev dela dohodnine, ki Vam ne bo prinašala dodatnih stroškov, le država se bo odrekla delu dohodnine v korist samozavesti Slovencev in Slovenk. 

 

Prejeli ste "Napoved za odmero dohodnine",  na 6. strani obrazca predlagamo ta vpis:

 

Zahteva za namenitev dela dohodnine

 Davčna številka upravičenca  Odstotek (%)
 65911946  0,5%

 

Po zakonu o dohodnini lahko davčni zavezanci do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo tudi našemu društvu. Vaš pristanek za donacijo morate Davčni upravi RS (DURS) sporočiti do 31. decembra.

Če želite svojim deležom pomagati našemu društvu, izpolnite priloženi obrazec Image  

Podpisano zahtevo je potrebno oddati na pristojni davčni urad oziroma izpostavo in to osebno ali po pošti. Tisti, ki imate digitalno potrdilo pa lahko zahtevo oddate elektronsko, preko portala eDavki http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx

V kolikor ste zahtevo že podali, se lahko do konca leta premislite in davčnemu organu podate novo zahtevo. Upoštevana bo zadnja veljavna zahteva, ki jo bo davčni organ prejel do 31. decembra, oziroma bo do tega datuma oddana priporočeno po pošti.

 

Hvala za Vaše razumevanje in Vaše zaupanje.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net