Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Vabilo na 31. sejo upravnega odbora

V skladu z določili 22. člena statuta Društva TIGR PRIMORSKE sklicujem sejo Upravnega odbora društva,

ki bo v

 

                                         četrtek,   24. novembra 2016  ob 17. uri

 

v Ljubljani, v prostorih MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE, Celovška cesta 23,Tivoli, Ljubljana.

 

DNEVNI RED:

 

1.     Pregled in potrditev zapisnika 30.  seje z dne 14.7.2016

2.     Finančno poročilo za obdobje januar –  oktober  2016

3.     Program dela do konca leta 2016 in program za leto 2017

4.     Odstop vodstva OE Slovenska Istra in Izjava

5.     Tekoče zadeve

6.     Razno.

  

Člane obveščamo, da se bomo zbrali ob 16. uri in si z vodenjem ogledali razstavo »NIKDAR NAM NI BILO BOLJŠE ?«

v sklopu razstave »SLOVENCI  v  XX. STOLETJU«, ki je v prostorih muzeja. 

 

 

 

Lep pozdrav !

 

 

                                                                                  Predsednik društva

                                                                                  dr. Savin Jogan l.r.

 

 

 

 Priloga: 

-finančno poročilo 31.10.2016

- dopis stališče OE Slovenska Istra in Izjava

 

 

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net