Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

POHOD SPOMINA

POHOD SPOMINA

Čudovit razgled in pogled na Trst in zaledje. Nato smo nadaljevali pot proti gozdu do spominskega obeležja na tromeji katastrskih občin Lonjer, Trebče in Bazovica. V pečini v gozdu so se dobivali domačini in odmaknjeni od ostalih globoko v zemlji govorili svoj materin jezik. To doživetje moramo ohranjti naprej in vedenje o tem prenašati na mlajše. Dogodke takratnega časa nam je orisal dr. Borut Klabjan in poudaril pomen nastajanja spominskih obeležij kot željo ljudi, ki so vedeli, kaj je prav in kaj je narobe. Taki spomeniki so odraz takratnega časa in pomnik razmišljanja ljudi, ki so se na ta način borili za ohranitev slovenske kulture, jezika in za narodov obstoj. Nadaljevali smo s kulturnim programom, v katerem je sodeloval pihalni orkester iz Trebč in Marjetka Popovska.

V pričakovanju krepitve takih srečanj smo se še malo zadržali in nato z obljubo po videnju naslednje leto tudi poslovili.

Iskrena hvala vsem udeležencem, posebej pa Karlu Grgiču, dr. Borutu Klabjanu, dr. Miranu Dolharju, godbi in Marjetki Popovski za zapete pesmi.

 

Miha Pogačar

  POHOD SPOMINA

POHOD SPOMINA

POHOD SPOMINA

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net