Dogodka OE za slovensko Istro

V sredo, 3. novembra 2021, sta bila v Kopru dva dogodka, ki ju je organizirala Območna enota TIGR za slovensko Istro v sodelovanju z Znanstveno raziskovalnim središčem Koper in Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper. Ob 10:00 uri je bilo odprtje razstave v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja na temo Protifašizem in TIGR v slovenski Istri, ki mu je ob 11:00 uri sledil znanstveni simpozij na isto temo v Pretorski palači. Dogodka sta bila v sklopu obeležitve 100.obletnice Marežganskega upora, ki je med prvimi nakazal pot upora proti fašističnemu režimu in v spomin na revolucionarja, bibliotekarja in družbeno - političnega delavca Srečka Vilharja, ki je umrl pred 45. leti. 


Razstava, ki je pripravljena v okviru 70. obletnice slovenskega knjižničarstva v Kopru, prikazuje bogato knjižno gradivo o delovanju TIGR-a in tigrovcev ter povzetke razprav, ki so bile na posvetu. 
Na posvetu s podnaslovom Primorski panoptikum.Svetovne vojne, družbene spremembe in individualne izbire na Primorskem v prvi polovici 20.stoletja je razprave  uglednih zgodovinarjev povezoval zgodovinar dr. Borut Klabjan,  znanstveni svetnik na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno raziskovalnega središča Koper ( ZRS).
Dr. Salvator Žitko je v referatu Antifašizem v Istri predstavil odzive ljudi na italijanski nacionalizem in iredentizem v Istri, ki so bili glede na njen multietični značaj dokaj specifični in zapleteni. Prav tako so bile glede na Tržaško in Goriško drugačne razmere za širjenje ilegalnih organizacij Borba in TIGR.
Prof. Vlasta Beltram je spregovorila o Koprskih zaporih v času fašistične Italije. Ta je preganjala protifašiste različnih političnih barv z ostro kaznovalno politiko uzakonjeno leta 1926 z Zakonom za zaščito države. Zapori so se naglo polnili, eden najbolj zloglasnih je bil koprski zapor, ki je bil v začetku kaznilnica za prestajanje kazni, kasneje je dobila še status preiskovalnega zapora. V njihovi mučilnici so bili mučeni tudi bazoviški junaki.
Dr. Gašper Mithans z Inštituta za zgodovinske študije ( ZRS) je imel referat na temo Italijanski fašizem in požigi vasi v Julijski krajini. Italijanska nacionalistična politika in nato uradna fašistična oblast se je znašala nad civilnim prebivalstvom tudi s požigi krajev in vasi, ki jih je bilo v Julijski krajini več kot 200, kar nima primerjave v sodobni zgodovini. Po kapitulaciji Italije so te akcije izvajale enote SS in X.MAS, ki so se jim pridružile različne kolaboracionistične enote in drugi.
Dr. Mateja Režek z Inštituta za zgodovinske študije ZRS, je s študijo z naslovom Primorski antifašizem in TIGR v slovenskih zgodovinskih učbenikih od konca druge svetovne vojne do danes poudarila pomen šolske zgodovine za kolektivni zgodovinski spomin. Učbeniki in učni načrti pa niso le rezultat piscev temveč tudi ogledalo dominantnega vrednostnega sistema, ideologije in nazorov neke družbe. Prvi povojni učbeniki sploh niso omenjali Slovencev v Italiji niti fašističnega nasilja nad njimi. To se je pojavilo v učbenikih šele leta 1966, o TIGRu pa leta 1973.
Dr. Žitko na koncu posveta osvetlil vlogo in delovanje Srečka Vilharja, ki se je že mlad vključil v ilegalno dijaško gibanje, sodeloval v različnih primorskih emigrantskih društvih. Zaradi aktivnega delovanja je bil skupaj s sodelavci aretiran in večkrat zaprt. Po vojni je v Kopru opravljal vrsto pomembnih funkcij in bil cenjen družbeno-politični delavec. Bil je ravnatelj Študijske knjižnice v Kopru ter se z veliko vnemo posvečal zgodovinopisju in bibliotekarski stroki ter objavil številne razprave in članke s področja narodno - prebudnega, delavskega in protifašističnega boja Primorcev. 
 
Projekt so podprli Mestna občina Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko Koper in Primorske novice.
 
Otvoritve razstave in posveta se je udeležilo okoli 50 ljudi, med njimi lepo število dijakov Gimnazije Koper in Srednje ekonomsko-poslovne šole  Koper, ki jih posebej zanimajo te zgodovinske teme. Dogodke je bil dobro medijsko pokrit. Prispevke o njem so naredili na RTV Koper-Capodistira, redakcija slovenskega programa RAI za Furlanijo Julijsko krajino iz Trsta ter Primorske novice.  V kulturnem delu sta sodelovala igralec in član Društva TIGR Andrej Jelačin, ki je recitiral pesem Tigrovcem ter dijakinja umetniške gimnazije Koper Živa Kralj, ki je na violino zaigrala skladbi  Tomaža Habeta in Giuseppeja Tartinija.
 
 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net