Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske (krajše ime društva: Društvo TIGR Primorske)

Društvo TIGR Primorske je rodoljubno društvo. Kot pove daljša različica imena, smo člani zavezani negovanju rodoljubnih tradicij, ki slonijo na izročilu TIGR-a. S svojim delovanjem želimo utrditi zavest ljudi o prisotnosti TIGR-a na Primorskem, utrditi njegov ugled in v spomin na plemenita dejanja tigrovcev ohranjati njegovo sporočilo.

Prizadevamo si za čim večjo osveščenost javnosti o pomenu in vlogi antifašizma na Primorskem med obema vojnama in delovanju TIGR-a: o njegovi dejanski vlogi na Primorskem in njegovem prispevku za priključitev Primorske matici.

Društvo TIGR Primorske si prizadeva, da bi po letih zamolčanosti tigrovcem priznali vlogo in pomen  članov TIGR-a znotraj antifašističnega boja  in bi ga zgodovinsko pravično ovrednotili.

Organiziramo in  spodbujamo aktivnosti, ki tako primorsko kot širšo javnost osveščajo o delovanju TIGR-a med vojnama: postavljamo spominska obeležja dogodkom in posameznikom, organiziramo spominska srečanja in druge prireditve ter skrbimo za izdajo tiskovin z rodoljubno vsebino.
tigr_logo-1.jpg

Društvo je bilo ustanovljeno 21. maja 1994 v Postojni. Gre za prvo organizirano obliko delovanja, ki sloni na izročilu rodoljubne antifašistične organizacije TIGR po drugi svetovni vojni.

Namen Društva je uresničevanje naslednjih programskih ciljev:

  1. Osveščanje, informiranje in izobraževanje slovenske javnosti o veliki zgodovinski vlogi primorskega antifašizma med obema svetovnima vojnama in tolmačenju delovanja same organizacije TIGR, kot neposredne in naravne predhodnice NOB (narodnoosvobodilne borbe).
  2. Pravično vrednotenje, na podlagi ugotovitev zgodovinske stroke, o zgodovinskem pomenu delovanja organizacije TIGR in njenega prispevka v boju za priključitev Primorske in Istre k tedanji Jugoslaviji oz. k Republiki Sloveniji. Delovanje organizacije TIGR je bilo kar nekaj časa po drugi svetovni vojni krivično zamolčano.
  3. Zavzemanje za tako družbeno in državno priznanje organizaciji TIGR in njenim aktivnim članom, kakršno imajo pripadniki drugih bojevniških organizacij, vključno z vsemi pravicami, ki iz takega priznanja izhajajo (borci NOB, španski in Maistrovi borci).
  4. Gojenje rodoljubnih izročil tigrovske organizacije, tudi s postavljanjem ustreznih spominskih obeležij posameznim ljudem in dogodkom iz tega obdobja.
    Na slovensko državno oblast zato naslavljamo apel, da je dolžna postaviti TIGROVCEM dostojen spomenik, ki naj temu gibanju povrne čast in dostojanstvo, sam spomenik pa naj budi ponos in samozavest naroda in s tem spomin na tigrovske junake.
  5. Organizirati spominska srečanja, okrogle mize in druge javne prireditve ob pomembnih obletnicah delovanja TIGR-a.
  6. Organizirati, spodbujati razne aktivnost, ki zadevajo zgodovinsko in kulturno- umetniško ustvarjalnost, povezano s tematiko protifašističnega boja ter se zavzemati za mir in sožitje med narodi in manjšinami.
  7. Izdajati društveno glasilo Primorski rodoljub in objavljati prispevke o delovanju antifašistične organizacije TIGR in njenih članov.

Ker so bile zasluge organizacije TIGR in posameznikov po drugi svetovni vojni dolga leta zamolčane, nepriznane; samo vprašanje tigrovstva pa velikokrat obravnavano v neobjektivni luči, so današnja spoznanja drugačna, saj družba tigrovstvo že sprejema kot pomembno pozitivno vrednoto, k temu pa je v največji meri pripomogla zgodovinska stroka, ki je ves čas pravilno vrednotila takratna dogajanja med Slovenci.
Spričo tega želimo slovensko javnost ponovno spomniti na dolg, ki ga ima družba in država do te rodoljubne organizacije.

Poudarimo še! Prav zdaj so izročila TIGR-a še kako aktualna.  Rodoljubni tigrovski duh zdaj prinašamo tudi Slovencem, živečim v zamejstvu: na Tržaškem, na Goriškem, v Benečiji in Kanalski dolini. Društvo svoje delovanje tako širi tudi med rojake v zamejstvu, ki še vedno čutijo duh svojih korenin.

Kontaktni podatki

Društvo TIGR

Partizanska 18

6210 Sežana

Slovenija 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net

map.jpg

Upravni odbor društva

Gorazd Humar

Predsednik društva 

Bernarda Dodič

Podpredsednica
Vodja OE Ilirska Bistrica

Siniša Germovšek

Podpresednik
Vodja OE Posočje

Manuela Polanc

Podpredsednica
Vodja Kluba mladih tigrovcev

Nadzorni odbor

Izvolitev je v postopku

Predsednik Nadzornega odbora

Venceslava Batagelj

Članica

Bernard Oblak

Član

Vodje območnih enot

dr. Miran Dolhar

Vodja OE Trst

Marijan Suša

Vodja OE Kras-Brkini

Sonja Groznik

Vodja OE Vipava-Ajdovščina

Bruna Olenik

Vodja OE Postojna
Predsednica Častnega razsodišča

Ljubomil Jasnič

Vodja OE Ljubljana

Jadranka Šturm Kocjan

Vodja OE slovenska Istra

Zdenko Šibav

Vodja OE Goriška

Praporščaka

Dejan Dodič

Praporščak

Bojan Orešnik

Praporščak

Člani uredniškega odbora Glasila Primorski rodoljub

Manuela Polanc, odgovorna urednica
Rok Andres
Andrej Černigoj
dr. Savin Jogan
Nataša Nardin
Milan Pahor
Rajko Slokar
Vesna Tomc Lamut

Polona Pahor, urednica spletne strani

Komisija za zgodovino, zgodovinska obeležja in mednarodne povezave

dr. Branko Marušič
dr. Petra Svoljšak
dr. Blaž Torkar

Članice koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije


Zveza združenj za vrednote NOB
Zveza društev

Zveza društev "General Maister"

Zveza društev vojnih invalidov
Zveza društev

Zveza vojnih veteranov Slovenije

Zveza slovenskih častnikov
Zveza društev

Zveza policijskih veteranskih društev Sever

Zveza društev Moris

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije

O društvu

Društvo je bilo ustanovljeno 21. maja 1994 v Postojni. Društvo TIGR Primorske je rodoljubno društvo. Kot pove daljša različica imena, smo člani zavezani negovanju rodoljubnih tradicij, ki slonijo na izročilu TIGR-a. Prizadevamo si za čim večjo ozaveščenost javnosti o pomenu in vlogi antifašizma na Primorskem med obema vojnama in delovanju TIGR-a: o njegovi dejanski vlogi na Primorskem in njegovem prispevku za priključitev Primorske matični domovini.

Spoznaj društvo

Kontakt

Društvo TIGR

Partizanska 18

6210 Sežana

Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net