Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

Društvo TIGR Primorske je rodoljubno društvo. Kot pove daljša različica imena, smo člani zavezani negovanju rodoljubnih tradicij, ki slonijo na izročilu TIGRa. S svojim delovanjem želimo utrditi zavest ljudi o prisotnosti TIGRa na Primorskem, utrditi njegov ugled in v spomin na plemenita dejanja TiGRovcev ohranjati njegovo sporočilo.

Prizadevamo si za čim večjo osveščenost javnosti o pomenu in vlogi antifašizma na Primorskem med obema vojnama in delovanju TIGRa: o njegovi dejanski vlogi na Primorskem in njegovem prispevku za priključitev Primorske matici.

Društvo TIGR Primorske si prizadeva, da bi po letih zamolčanosti TIGRovcem priznali vlogo in pomen  članov TIGRa znotraj antifašističnega boja  in bi ga zgodovinsko pravično ovrednotili.

Organiziramo in  spodbujamo aktivnosti, ki tako primorsko kot širšo javnost osveščajo o delovanju TIGRa med vojnama: postavljamo spominska obeležja dogodkom in posameznikom, organiziramo spominska srečanja in druge prireditve ter skrbimo za izdajo tiskovin z rodoljubno vsebino.
tigr_logo-1.jpg

Kontaktni podatki

Društvo TIGR

Partizanska 18

6210 Sežana

Slovenija

Tel.: 05 9951 557

e-mail: drustvo.tigr@siol.net

map.jpg

Organi društva

Gorazd Humar

Predsednik društva

Nataša Nardin

Generalna sekretarka

Bernarda Dodič

Podpredsednica
Vodja OE Ilirska Bistrica

Manuela Polanc

Podpredsednica
Vodja Kluba mladih tigrovcev

Siniša Germovšek

Podpresednik
Vodja OE Posočje

Milena Ličen

Predsednica Nadzornega odbora

dr. Miran Dolhar

Vodja OE Trst

Marijan Suša

Vodja OE Kras-Brkini

Sonja Groznik

Vodja OE Vipava-Ajdovščina

Bruna Olenik

Vodja OE Postojna
Predsednica Častnega razsodišča

Ljubomil Jasnič

Vodja OE Ljubljana

Jadranka Šturm Kocjan

Vodja OE slovenska Istra

Dejan Dodič

Praporščak

Bojan Orešnik

Praporščak

Člani uredniškega odbora Glasila Primorski rodoljub

dr. Milan Pahor
Rok Andres
Vesna Tomc Lamut
Nataša Nardin
Andrej Černigoj
Rajko Slokar
Manuela Polanc
dr. Savin Jogan

Komisija za zgodovino, zgodovinska obeležja in mednarodne povezave

Branko Marušič
Petra Svoljšak
Blaž Torkar

Zapisniki sej

Članice koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije


Zveza združenj za vrednote NOB
Zveza društev

Zveza društev "General Maister"

Zveza društev vojnih invalidov
Zveza društev

Zveza vojnih veteranov Slovenije

Zveza slovenskih častnikov
Zveza društev

Zveza policijskih veteranskih društev Sever

Zveza društev Moris

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije

O društvu

Društvo je bilo ustanovljeno 21. maja 1994 v Postojni. Društvo TIGR Primorske je rodoljubno društvo. Kot pove daljša različica imena, smo člani zavezani negovanju rodoljubnih tradicij, ki slonijo na izročilu TIGRa. Prizadevamo si za čim večjo ozaveščenost javnosti o pomenu in vlogi antifašizma na Primorskem med obema vojnama in delovanju TIGRa: o njegovi dejanski vlogi na Primorskem in njegovem prispevku za priključitev Primorske matični domovini.

Spoznaj društvo

Kontakt

Društvo TIGR

Partizanska 18

6210 Sežana

Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net