Zadnje novice

ZGODOVINA ORGANIZACIJE TIGR IN PRIMER ZLORABE ZAUPANJA

Zgodovina narodno obrambnega gibanja na Primorskem in delovanje organizacije TIGR je bila, je in bo tudi v bodoče predmet raziskovanja zgodovinarjev in ostalih, ki jih to zanima. Zaradi različnih okoliščin je ta del zgodovine v nekaterih delih še "neosvetljen" in ga bo potrebno z objektivno zgodovinsko analizo še pojasniti. V ta namen načrtujemo v društvu TIGR Primorske vrsto strokovnih srečanj, pogovorov in okroglih miz. Organizirano imamo "spletno stran" z rubriko "mnenja in predlogi", kjer lahko odpiramo teme in objavljamo svoja mnenja in videnja dogodkov iz preteklosti kot tudi v sedanjem času. Seveda bomo pri tem pozorni na različne poskuse zlorabe vrednot tigrovskega gibanja v aktualni politiki.

RAZMIŠLJANJA O ZGODOVINI IN LAŽEH

Velikokrat slišimo, da bodo »pravo« zgodovino o drugi svetovni vojni pri nas napisali le »pošteni zgodovinarji«. To slišimo s strani slovenske desnice, ki sploh ni desnica, saj sploh ne predstavlja »desnih« političnih pogledov, ampak bolj poglede zaostalih, slabo izobraženih, nerazgledanih in zato zagrenjenih ljudi, ki jim je skupno sovraštvo do vsega, kar ni v skladu z njihovimi zaplankanimi razmišljanji.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net