Zadnje novice

Zato je lahkotnost posploševanja, češ da so komunisti pobili brate po rodu, prav hinavsko dejanje. Po vsej Evropi so se med okupacijo državljani razdelili na sodelavce okupatorja in privržence osvoboditve države. Zato so se tudi v vseh teh državah spopadli bratje po rodu in tujci po mislih. Tako pač delujejo bratomorne vojne. Toda v vseh teh državah bi se izraz tujci po mislih nanašal na kolaborante, saj je cilj naroda živeti v samostojni državi.

Mazanje tabel je fašizem

Mazanje slovenskih krajevnih tabel v zamejstvu pomeni rasno diskriminacijo. To določilo je zdaj prvič uporabilo tudi italijansko sodišče, ko je obsodilo mazača iz Tržiča in Devina, ki sta se pred dvema letoma lotila mazanja slovenskih smerokazov v Štivanu. V zamejstvu razsodbo sodišča komentirajo kot zgodovinsko.

Meja je padla. V EU je velika prizadevanje za vzpostavitev sodelovanja in povezovanja ter za našo regijo, ki naj presegajo z izgovorjenimi in zapisanimi besedami, konkretno pa še vedno vidi njene državljane slovenskega jezika, kot tujce.

V letu 2014 so obujeni spomini na veliko morijo, ki je usodno vplivala na Slovence. Štiri krvava leta vojne so za seboj pustila 37 milijonov mrtvih, ranjenih in pogrešanih vojakov in civilistov. Zaradi vsesplošnega pomanjkanja ter grozot vojne se je v letih 1917 in 1918 na obeh straneh fronte začelo širiti nezadovoljstvo, ki je oznanjalo korenite družbene in politične spremembe.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net