Zadnje novice

Jadranka Šturm Kocjan, vodja Območne enote Društva TIGR Primorska za slovensko Istro, se je v imenu društva udeležila v sredo, 7. julija 2021, v Izoli slovesne počastitve državnega praznika Dneva državnosti, dneva obletnice ustanovitve Zveze borcev Slovenije 4. julija 1948 in dneva organiziranega odhoda večje skupine Izolanov v partizane  11. julija 1944, ki jo je v Izoli organiziralo Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Izola.

Jadranka Šturm Kocjan, članica UO Društva TIGR Primorske, se je 7. julija 2021 v Ljubljani  udeležila izredne seje Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS), ki je obravnavala slovesnosti ob obeleževanju 30. obletnice osamosvojitvenih dogodkov in obeleževanje 80. obletnice dneva upora proti okupatorju 27. aprila na Mali gori. 
Sestanek je bil sklican na pobudo ZPVD SEVER, ZZB za vrednote NOB Slovenije in Društva TIGR Primorske.

Na sestanku je bila soglasno sprejeta izjava za javnost. 
Udeležba na izredni seji Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij SLovenije Udeležba na izredni seji Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij SLovenije
Predstavitev knjige Zorka Jelinčiča v italijanščini

Kulturni dom iz Gorice je dne 15.6.2021 organiziral predstavitev ponatisa knjige tigrovca Zorka Jelinčiča z naslovom Soto un cielo di piombo – Memorie di un capo del TIGR (Pod svinčenim nebom – spomini tigrovskega voditelja) v italijanskem jeziku. Knjiga, ki jo je izdala Založba Libreria LEG iz Gorice, je bila predstavljena na kmečkem turizmu Agriturismo Klanjšček v Števerjanu. Pred številno publiko sestavljeno iz predstavnikov tako slovenske kot italijanske javnosti so knjigo predstavili novinar Andrea Bellavite, pisatelj in sin Zorka Jelinčiča  Dušan Jelinčič ter Boris Peric, predsednik sklada Dorče Sardoč. Med prisotnimi je bilo tudi več zgodovinarjev z obeh strani meje.

Na predstavitvi knjige je bil poudarjen pomen seznanjanja tako strokovne javnosti z italijanskega jezikovnega območja kot tudi ostale italijanske javnosti z dogodki iz polpretekle zgodovine, v katere so bili vpleteni predstavniki obeh  narodov. Predvsem je pomembno, da s pomočjo knjig o tigrovskem gibanju v italijanščini pripadniki sosednjega naroda razumejo zapleteno dogajanje iz časa med obema svetovnima vojnama.

Dogodek je bil še dodatno pomemben, ker je  v letošnjem letu predviden  izid še ene knjige v italijanskem jeziku o TIGR-u oz. o Borbi  tržaškega zgodovinarja dr. Milana Pahorja. Gre za prevod knjige z naslovom Tajna organizacija BORBA, 1927–1930, ki jo bo izdala Založba tržaškega tiska iz Trsta.

Gorazd Humar

 Od leve proti desni: Boris Peric, Dušan Jelinčič, Andrea Bellavite, Adriano Ossola.

Spletna stran Društva TIGR Primorske je v fazi preurejanja in posodobitve. 

Hvala za razumevanje, 

Uredništvo spletne strani

Slavnostna seja Državnega zbora Republika Slovenije

Podpredsednica Bernarda Dodič in praporščak Dejan Dodič sta se v imenu Društva TIGR Primorske udeležila slavnostne seje Državnega zbora ob 30. obletnici rojstva samostojne države.
Seja je potekala v petek, 25. junija, ob 20. uri v veliki dvorani Državnega zbora. 

Fotografije s slavnostne seje DZ, avtorica fotografij: Bernarda Dodič. 
https://www.tigr-drustvo.si/gallery/images/galerije/Slavnostna_seja_DZ 

 

Društvo TIGR Primorske se protestno ni udeležilo državne proslave dne 25. 6. 2021 ob 21. uri na Trgu Republike v Ljubljani, ker na proslavi ni smel  prisostvovati praporščak našega društva.

Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve je namreč na seji dne 16. 6.2021 sprejel sledeči sklep (citat):

Na osrednjo državno proslavo ob 30. obletnici slovenske državnosti in obeležitve prevzema predsedovanja Slovenije Svetu EU se povabijo z bojnimi zastavami in prapori zgolj osamosvojitvene organizacije (11 za, 2 proti, 3 vzdržani).

Na to proslavo niso bili vabljeni niti praporščaki veteranskih organizacij Zveza društev General  Maister in Zveza združenj borcev za vrednote NOB. Državne proslave  dne 25.6.2021 se nismo  udeležili predvsem zato, ker na proslavo ni bil vabljen naš praporščak in iz solidarnosti do obeh omenjenih veteranskih organizacij, saj menimo, da ti dve organizaciji skupaj z Društvom TIGR Primorske predstavljajo vrednote tistih, ki so polagali prve temelje državnosti današnje Republike Slovenije. Na to pomembno dejstvo pa so organizatorji državne proslave očitno (namerno)  pozabili. In ti temelji državnosti niso bili postavljeni šele leta 1991. Osamosvojitvena vojna leta 1991 je bila zaključni del več desetletij  dolgega procesa nastanka slovenske državnosti.

O razlogih za neudeležbo na državni proslavi smo obvestili medije in članice združenja veteranskih organizacij KoDVOS.


Predsednik Društva TIGR Primorske

Gorazd Humar

Društvo TIGR Primorske se ni udeležilo državne proslave dne 25. 6. 2021

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net