Odkrito o 90. obletnici ustanovitve Tigra

Posnetek si lahko ogledate tudi na RTV 4D tukaj.

TIGR, devetdeset let kasneje

Posnetek si lahko ogledate tudi na RTV 4D tukaj.

Leta 1927 je nastala organizacija TIGR, krik mladih ljudi proti ideologiji, ki je postala in ostala sinonim razčlovečenja in uničevalnosti ter svoj vrh dosegla v grozotah druge svetovne vojne. Zgodba organizacije in usode njenih članov so še danes spomenik časom, ki jih nočemo živeti nikoli več. Zato pa je treba ohranjati spomin. In zato tokratni Panoptikum posvečamo tem štirim črkam, ki so bile pred devetdesetimi leti združene v kratico s specifičnim pomenom; v kratico, ki je ne smemo pozabiti. Za okroglo mizo bodo tokrat sedeli Marta Verginella, Savin Jogan, Branko Marušič in Bojan Godeša.

Strunjan, 23. 3. 2018 - svečanost

Posnetek si lahko ogledate tudi na Youtube tukaj.

Slovesnost na Lokvah

Posnetek si lahko ogledate tudi na Youtube tukaj.

Dušan Jelilnčič: ''Jaz sem za mline na veter in proti postavljanju zidov'

Tržaški pisatelj in novinar Dušan Jelinčič je pred našo kamero spregovoril tudi o narodni spravi in migrantih, izhajajoč iz dejstva, da smo bili tudi mi Primorci prisiljeni v migracijo. Posnetek si lahko ogledate na rainews.it tukaj.

Prireditev ob odkritju spominskega obeležja hraniteljici orožja Vidi Stregel iz naselja Mali Otok pri Postojni

Posnetek si lahko ogledate tudi na Youtube tukaj.

Obeležitev 50. obletnice ustanovitve Teritorialne obrambe

Posnetek si lahko ogledate tudi na Youtube tukaj.

Posnetek si lahko ogledate tudi na Youtube tukaj.

Posnetek si lahko ogledate tudi na strani RS.

Vstajenje Primorske je slovenska ponarodela pesem in (neuradna) himna Primorcev. Priljubljena je postala v obdobju italijanskega fašizma ter zatiranja primorskih Slovencev in narodnega boja proti fašizmu, ko je bila Primorska po Rapalski pogodbi priključena Italiji. Zaradi nenavadnih odločitev in obnašanja slovenske dnevne politike, pa postaja himna Primorske spet vse bolj aktualna in priljubljena med Primorci. Spodaj, v nadaljevanju tega besedila, posredujemo video posnetek in zvočni posnetek v MP3 različici. Avtor besedila Lev Svetek-Zorin, skladatelj Rado Simoniti.
 
Spodaj je video posnetek s proslave kjer je primorsko himno Vstajenje primorske izvaja Mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Tolmin

avtor besedila Lev Svetek-Zorin, skladatelj Rado Simoniti, priredba Matej Kavčič

 

 
Spodaj: besedilo neuradne himne Primorske

VSTAJENJE PRIMORSKE

Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli
svoje ponižanje, svoje gorje,
krik maščevanja na ustnih zatrli,
ga zakopali globoko v srce.

Toda glej, planil vihar je presilen,
kot pajčevine raztrgal okov,
šinil je zopet žar novega dneva,
tja do poslednjih primorskih domov.

Strojnice svojo so pesem zapele,
zrak je pretreslo grmenje topov,
širne poljane so v ognju vzplamtele,
klic je svobode vstal sredi gozdov.

Vstala Primorska si v novo življenje,
z dvignjeno glavo korakaj v nov čas!
V borbah, ponižanju, zmagah, trpljenju
našla si končno svoj pravi obraz.


Prenesi na svoj računalnik glasbeni zapis himne
v MP3 zapisu Image


                                                  Notni zapis himne Primorcev

Image
Image


Našel v spletu in sestavil:
HisTer

 

Pomnik braniteljem slovenske zemlje

Tako lokacijsko kot po arhitekturi je spomenik na Cerju prvič v celovit kontekst postavil obdobja I. svetovne vojne, obdobje TIGR-a, II. svetovne vojne in nastanka države Slovenije. Spomenik na Cerju je  ključna dogajanja zgodovine slovenskega naroda združil in jih predstavlja kot spomin in opomin, hkrati pa kot pomnik za razumevanje konteksta razvoja slovenske države.

Pomnik braniteljem slovenske zemlje stoji na razglednem vrhu Cerje (343 m nadmorske višine), na zahodnem robu kraške planote, od koder se odpira širok pogled na severni del Jadranskega morja, Furlanijo, Dolomite, Julijske Alpe in Vipavsko dolino. Arhitekturna zasnova utrdbe ali obrambnega stolpa sloni na štirih stebrih, ki simbolizirajo združeno Slovenijo. Tloris obrambnega stolpa predstavlja orientacijo štirih strani neba, v obliki križišča ponazarja Slovenijo kot stičišče Evrope štirih skupin narodov Romanov, Germanov, Madžarov in Slovanov.

Vsako od petih nadstropij se dotika enega časovnega obdobja v zgodovini Slovencev. Medsebojno jih povezuje osrednja os stopnišča, ki obiskovalca pelje od prazgodovinske poselitve do prihodnosti. V kamen ujet časovni trak rasti prikazuje sedem postaj; sedem usodnih odločitev našega naroda, ki so bistveno vplivale na uresničitev oblikovanja lastne države.

PRITLIČJE s slavnostnim portalom in vstopnim, monumentalno oblikovanim prostorom predstavlja slavnostni vstop naroda v zgodovino z najstarejšimi pisanimi spomeniki (Brižinski spomeniki, Beneški zapisi). Sledi vstop v prostor posvečen vidnim osebnostim slovenske in primorske zgodovine kot so Trubar, Prešeren, Gregorčič, Kosovel, Bevk idr.

1. NADSTROPJE

Je nadstropje prvega slovenskega preporoda do prve svetovne vojne; od preporoda leta 1848, Soške fronte, Majniške deklaracije, Generala Rudolfa Maistra do prve države SHS.

2. NADSTROPJE

Predstavlja narodno obrambno gibanje v obdobju fašizma, s posebnim poudarkom na primorskih Čedrmacih in organizaciji TIGR.

3. NADSTROPJE

Prikazuje II. svetovno vojno na slovenskih tleh, s posebnim poudarkom na NOB  in priključitvi Primorske matični domovini.

4. NADSTROPJE

Je posvečeno prizadevanjem pri nastajanju samostojne države, čas osamosvajanja in vojaške obrambe pred JLA.

5. NADSTROPJE

Ponuja razgledno ploščad in za razgledom v vse smeri simbolizira pogled v prihodnost.

Pomnik braniteljem slovenske zemlje

SPOŠTOVANI DOMOLJUBNI SLOVENCI, ČLANI DRUŠTVA TIGR  IN VSI SOMIŠLJENIKI

Zakon o dohodnini, Uradni list RS 117/2006, obravnava pomembno novost, prvič imate kot dohodninski zavezanci možnost, da namenite po lastni želji 0,5 odstotka dohodnine, ki Vam je odmerjena, za resnično domoljubni projekt. Spomenik braniteljem slovenske zemlje, največji tovrstni spomenik v Sloveniji, je v izgradnji in v opremljanju notranjosti. Tako kot vse take gradnje zahtevajo sredstva tako od države kot od posameznikov. Večini Slovencev in Slovenk je ta objekt že znan, vendar naj zaradi dodatnega pojasnila navedemo osnovne projektne značilnosti.

Arhitektura spomenika, ki je namenjena trajnosti, je namenoma oblikovana v nasprotju z nenehno spremenljivostjo dnevne in modne arhitekture.

 

V celoviti podobi spomenika je prikazana povezanost med sodobnostjo in preteklostjo tako v zunanji obliki, kot tudi v oblikovanju notranjosti. Temu odnosu se pridruži tudi navezava na prihodnost in razvoj.

 

Notranja navpična struktura stolpa simbolizira časovno zaporedje ključnih dogajanj slovenske zgodovine, vse do nastanka samostojne države Slovenije.

 

Z vzpenjanjem proti vrhu stolpa bomo doživeli kot potovanje skozi odločilna stoletja na našem kulturnem prostoru. Ustrezno doživljanje in predstavitev ključnih dogajanj bo omogočena s posebnim oblikovanjem prostorov, opreme in računalniških projekcij simulacije dogajanj na maketo terena ter na stene in strop. S tako predstavitvijo bo dogajanje, ki je danes razpršeno po množici zapisov, razumljivejše. Simbolično os časovnega potovanja predstavlja ustrezna razporeditev vsebine po nadstropjih:

 

 1. pod pritličjem bosta v zgodbi v obliki stolpa predstavljena predzgodovina in začetek osamosvojitvenega  procesa. V njej bo časovna razsežnost prizemljena, zato bo ta prostor namenjen celostni predstavitvi prostora okolice Cerja in bližnje okolice;
 2. pritličje bo s slavnostnim portalom in vstopnim monumentalno oblikovanim prostorom predstavljalo  slavnostni vstop naroda v zgodovino z najstarejšimi pisanimi spomeniki (Brižinski spomeniki). Od tu bomo vstopili v prostor, posvečen vidnim osebnostim slovenske zgodovine in kulture;
 3. prvo nadstropje bo namenjeno predstavitvi prve svetovne vojne, posebej soške fronte, delovanje generala Maistra, do nastanka prve novodobne države SHS;
 4. v drugem nadstropju bo predstavljeno primorsko protifašistično gibanje;
 5. v tretjem nadstropju bo prikazana druga svetovna vojna z odporom okupatorjem;
 6. v četrtem nadstropju bo prikazano nastajanje samostojne države Slovenije;
 7. peto nadstropje pa bo oblikovano kot razgledna ploščad in bo simboliziralo pogled v prihodnost.

Sam obrambni stolp sestavljajo dvakrat po štirje stebri, ki simbolizirajo združeno Slovenijo.

Spomenik braniteljem slovenske zemlje je v izgradnji in zato bo potrebno še veliko sredstev, da se dokonča. Država ga zaenkrat še ni vključila v svoje načrte kot osrednji, vseslovenski spomenik, zato temu spomeniku ni namenila dovolj sredstev za dokončanje. Vsa obremenitev je torej na nas, na domoljubnih Slovencih in Slovenkah, da preusmerimo državni denar na nedograjeni spomenik. 

 

To boste dosegli z zahtevo za namenitev dela dohodnine, ki Vam ne bo prinašala dodatnih stroškov, le država se bo odrekla delu dohodnine v korist samozavesti Slovencev in Slovenk. 

 

Prejeli ste "Napoved za odmero dohodnine",  na 6. strani obrazca predlagamo ta vpis:

 

Zahteva za namenitev dela dohodnine

 Davčna številka upravičenca  Odstotek (%)
 65911946  0,5%

 

Po zakonu o dohodnini lahko davčni zavezanci do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo tudi našemu društvu. Vaš pristanek za donacijo morate Davčni upravi RS (DURS) sporočiti do 31. decembra.

Če želite svojim deležom pomagati našemu društvu, izpolnite priloženi obrazec Image  

Podpisano zahtevo je potrebno oddati na pristojni davčni urad oziroma izpostavo in to osebno ali po pošti. Tisti, ki imate digitalno potrdilo pa lahko zahtevo oddate elektronsko, preko portala eDavki http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx

V kolikor ste zahtevo že podali, se lahko do konca leta premislite in davčnemu organu podate novo zahtevo. Upoštevana bo zadnja veljavna zahteva, ki jo bo davčni organ prejel do 31. decembra, oziroma bo do tega datuma oddana priporočeno po pošti.

 

Hvala za Vaše razumevanje in Vaše zaupanje.

 

Društvo je bilo ustanovljeno 21. maja 1994 v Postojni. V stvari gre za delovanje prve po drugi svetovni vojni organizirane oblike delovanja, ki sloni na izročilu rodoljubne organizacije TIGR; prej to ni bilo dopustno.

Namen Društva je uresničevanje naslednjih programskih ciljev:

 1. TIGR Osveščanje slovenske javnosti o veliki zgodovinski vlogi primorskega antifašizma med obema vojnama in tolmačenju delovanja same organizacije TIGR, kot neposredne in naravne predhodnice NOB (narodnoosvobodilne borbe).
 2. Pravično ovrednotenje zgodovinskega pomena delovanja organizacije TIGR in njenega prispevka v boju za priključitev Primorske in Istre k tedanji Jugoslaviji oz. k Republiki Sloveniji, kar je bilo krivično dolgo zamolčano.
 3. Zavzemanje za tako družbeno in državno priznanje organizaciji TIGR in njenim aktivnim članom, kakršno imajo pripadniki drugih bojevniških organizacij, vključno z vsemi pravicami, ki iz takega priznanja izhajajo (borci NOB, španski in maistrovi borci ).
 4. Gojenje rodoljubnih izročil tigrovske organizacije, tudi s postavljanjem ustreznih spominskih obeležij posameznim ljudem in dogodkom iz tega obdobja.
  Na slovensko državno oblast zato naslavljamo apel, da je dolžna postaviti TIGROVCEM dostojen spomenik, ki naj temu gibanju povrne čast in dostojanstvo, sam spomenik pa naj budi ponos in samozavest naroda s tem spomin na tigrovske junake.
 5. Organizirati spominska srečanja, okrogle mize in druge javne prireditve ob pomembnih obletnicah iz delovanja TIGR.
 6. Organizirati, spodbujati razne aktivnost, ki zadevajo zgodovinsko in kulturno- umetniško ustvarjalnost, povezano s tematiko protifašističnega boja ter se zavzemati za mir in sožitje med narodi in manjšinami.

Ker so bile zasluge organizacije TIGR in posameznikov od bivših oblasti v Sloveniji dolga leta zamolčane, nepriznane; samo vprašanje tigrovstva pa največkrat obravnavano v negativni luči, so današnja spoznanja drugačna, saj družba tigrovstvo že sprejema kot pomembno pozitivno komponento, k temu pa je v največji meri pripomogla zgodovinska stroka, ki je ves čas pravilno vrednotila takratna dogajanja med Slovenci.
Spričo tega želimo slovensko javnost ponovno spomniti na dolg, ki ga ima družba in država do te rodoljubne organizacije.

Poudarimo še! Prav zdaj so izročila TIGR-a še kako aktualna tako za Slovence v domovini in naše zamejstvo. Rodoljubni tigrovski duh zdaj prinašamo tudi Slovencem, živečim v zamejstvu: na Tržaškem, na Goriškem, v Benečiji in Kanalski dolini. Društvo svoje delovanje tako širi tudi med rojake v zamejstvu, ki še vednoi čutijo duh svojih korenin.

Uredništvo Društva TIGR

Podarite 0,5 % dohodnine

Dobrodelnost vas nič ne stane. Izpolnite obrazec

Donacija društvu

O društvu

Društvo je bilo ustanovljeno 21. maja 1994 v Postojni. Društvo TIGR Primorske je rodoljubno društvo. Kot pove daljša različica imena, smo člani zavezani negovanju rodoljubnih tradicij, ki slonijo na izročilu TIGRa. Prizadevamo si za čim večjo ozaveščenost javnosti o pomenu in vlogi antifašizma na Primorskem med obema vojnama in delovanju TIGRa: o njegovi dejanski vlogi na Primorskem in njegovem prispevku za priključitev Primorske matični domovini.

Spoznaj društvo

Kontakt

Društvo TIGR

Partizanska 18

6210 Sežana

Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net