BORIS PAHOR O TIGR-U

Boris Pahor v visoki starosti natančno ve, kaj hoče povedati. Po vsem tem, kar je dosegel in doživel, ima tudi pravico do svoje pripovedi in svojih poudarkov. O TIGR-u v intervjuju pove naslednje: "Ko sem bil v semenišču, sem se prepričal, da naši fantje naskrivaj berejo slovenske knjige in da bo fašizem vzel hudič. TIGR je bila tajna organizacija in zapori so bili polni naših ljudi. Petsto jih je bilo vedno zaprtih ali interniranih. Ko sem dobil samozavest, da se moram bojevati, sem postal TIGR - čeprav nisem bil vpisan.Takrat sem napisal revijo Malajdo in potem drugo revijo, ki je imela za naslov verz iz Kocbekove Zemlje - Dvignjeni iz nedelje strmino v zemeljski krog. In tako sem že s svojim pravim imenom in priimkom prišel v Kocbekovo revijo Dejanje."

V tem stavku je zajeta vsa širina in vseobsegajoč značaj primorskega upora proti fašizmu.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net