Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

 

Društvo je bilo ustanovljeno 21. maja 1994 v Postojni. V stvari gre za delovanje prve po drugi svetovni vojni organizirane oblike delovanja, ki sloni na izročilu rodoljubne organizacije TIGR; prej to ni bilo dopustno.

Namen Društva je uresničevanje naslednjih programskih ciljev:

  1. TIGR Osveščanje slovenske javnosti o veliki zgodovinski vlogi primorskega antifašizma med obema vojnama in tolmačenju delovanja same organizacije TIGR, kot neposredne in naravne predhodnice NOB (narodnoosvobodilne borbe).
  2. Pravično ovrednotenje zgodovinskega pomena delovanja organizacije TIGR in njenega prispevka v boju za priključitev Primorske in Istre k tedanji Jugoslaviji oz. k Republiki Sloveniji, kar je bilo krivično dolgo zamolčano.
  3. Zavzemanje za tako družbeno in državno priznanje organizaciji TIGR in njenim aktivnim članom, kakršno imajo pripadniki drugih bojevniških organizacij, vključno z vsemi pravicami, ki iz takega priznanja izhajajo (borci NOB, španski in maistrovi borci ).
  4. Gojenje rodoljubnih izročil tigrovske organizacije, tudi s postavljanjem ustreznih spominskih obeležij posameznim ljudem in dogodkom iz tega obdobja.
    Na slovensko državno oblast zato naslavljamo apel, da je dolžna postaviti TIGROVCEM dostojen spomenik, ki naj temu gibanju povrne čast in dostojanstvo, sam spomenik pa naj budi ponos in samozavest naroda s tem spomin na tigrovske junake.
  5. Organizirati spominska srečanja, okrogle mize in druge javne prireditve ob pomembnih obletnicah iz delovanja TIGR.
  6. Organizirati, spodbujati razne aktivnost, ki zadevajo zgodovinsko in kulturno- umetniško ustvarjalnost, povezano s tematiko protifašističnega boja ter se zavzemati za mir in sožitje med narodi in manjšinami.

Ker so bile zasluge organizacije TIGR in posameznikov od bivših oblasti v Sloveniji dolga leta zamolčane, nepriznane; samo vprašanje tigrovstva pa največkrat obravnavano v negativni luči, so današnja spoznanja drugačna, saj družba tigrovstvo že sprejema kot pomembno pozitivno komponento, k temu pa je v največji meri pripomogla zgodovinska stroka, ki je ves čas pravilno vrednotila takratna dogajanja med Slovenci.
Spričo tega želimo slovensko javnost ponovno spomniti na dolg, ki ga ima družba in država do te rodoljubne organizacije.

Poudarimo še! Prav zdaj so izročila TIGR-a še kako aktualna tako za Slovence v domovini in naše zamejstvo. Rodoljubni tigrovski duh zdaj prinašamo tudi Slovencem, živečim v zamejstvu: na Tržaškem, na Goriškem, v Benečiji in Kanalski dolini. Društvo svoje delovanje tako širi tudi med rojake v zamejstvu, ki še vednoi čutijo duh svojih korenin.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net