Pomnik braniteljem slovenske zemlje

Pomnik braniteljem slovenske zemlje

Tako lokacijsko kot po arhitekturi je spomenik na Cerju prvič v celovit kontekst postavil obdobja I. svetovne vojne, obdobje TIGR-a, II. svetovne vojne in nastanka države Slovenije. Spomenik na Cerju je  ključna dogajanja zgodovine slovenskega naroda združil in jih predstavlja kot spomin in opomin, hkrati pa kot pomnik za razumevanje konteksta razvoja slovenske države.

Pomnik braniteljem slovenske zemlje stoji na razglednem vrhu Cerje (343 m nadmorske višine), na zahodnem robu kraške planote, od koder se odpira širok pogled na severni del Jadranskega morja, Furlanijo, Dolomite, Julijske Alpe in Vipavsko dolino. Arhitekturna zasnova utrdbe ali obrambnega stolpa sloni na štirih stebrih, ki simbolizirajo združeno Slovenijo. Tloris obrambnega stolpa predstavlja orientacijo štirih strani neba, v obliki križišča ponazarja Slovenijo kot stičišče Evrope štirih skupin narodov Romanov, Germanov, Madžarov in Slovanov.

Vsako od petih nadstropij se dotika enega časovnega obdobja v zgodovini Slovencev. Medsebojno jih povezuje osrednja os stopnišča, ki obiskovalca pelje od prazgodovinske poselitve do prihodnosti. V kamen ujet časovni trak rasti prikazuje sedem postaj; sedem usodnih odločitev našega naroda, ki so bistveno vplivale na uresničitev oblikovanja lastne države.

PRITLIČJE s slavnostnim portalom in vstopnim, monumentalno oblikovanim prostorom predstavlja slavnostni vstop naroda v zgodovino z najstarejšimi pisanimi spomeniki (Brižinski spomeniki, Beneški zapisi). Sledi vstop v prostor posvečen vidnim osebnostim slovenske in primorske zgodovine kot so Trubar, Prešeren, Gregorčič, Kosovel, Bevk idr.

1. NADSTROPJE

Je nadstropje prvega slovenskega preporoda do prve svetovne vojne; od preporoda leta 1848, Soške fronte, Majniške deklaracije, Generala Rudolfa Maistra do prve države SHS.

2. NADSTROPJE

Predstavlja narodno obrambno gibanje v obdobju fašizma, s posebnim poudarkom na primorskih Čedrmacih in organizaciji TIGR.

3. NADSTROPJE

Prikazuje II. svetovno vojno na slovenskih tleh, s posebnim poudarkom na NOB  in priključitvi Primorske matični domovini.

4. NADSTROPJE

Je posvečeno prizadevanjem pri nastajanju samostojne države, čas osamosvajanja in vojaške obrambe pred JLA.

5. NADSTROPJE

Ponuja razgledno ploščad in za razgledom v vse smeri simbolizira pogled v prihodnost.

Pomnik braniteljem slovenske zemlje

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net