Organizacijska shema Društva TIGR Primorske

Predsednik društva:
Gorazd Humar

Podpredsedniki: 

Siniša Germovšek
Manuela Polanc

Vodje Območnih enot:


Območna enota Posočje:
Siniša Germovšek


OE Goriška:
Zdenko Šibav 


OE Zg. Vipavska dolina:
Sonja Groznik

 
OE Kras – Brkini:
Marijan Suša

 
OE Trst:
dr. Miran Dolhar


 OE Postojna:
Bruna Olenik


OE Ljubljana:
Ljubo Jasnič

 
OE Slovenska Istra:
Jadranka Šturm Kocjan


OE Ilirska Bistrica:


 
Klub mladih tigrovcev:
Manuela Polanc

 

 Nadzorni odbor:
Zlatko Martin Marušič, predsednik
Venceslava Batagelj, članica
Bernard Oblak, član 

 Disciplinsko  razsodišče:
Stanko Markovčič
Drago Besednjak
Igor Mravlja 
Uredniški odbor:
 Manuela Polanc, odgovorna urednica
Rok Andres
Savin Jogan
Polona Pahor
Milan Pahor
Rajko Slokar
Vesna Tomc Lamut

Urednica spletne strani: Polona Pahor

 


 Zgodovinska komisija:

Branko Marušič
Milan Pahor
Martin Premk
Petra Svoljšak
Blaž Torkar


 

Tajnica Društva: Neva Špacapan  

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net