Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Marij Čuk je za roman  Črni obroč prejel prestižno švicarsko literarno nagrado Switzerland Literary Prize. Priznanje bodo Čuku in preostalim nagrajencem izročili na začetku letošnjega oktobra na javni prireditvi v Švici.

Tabor v Benečiji 2022

Društvo TIGR Primorske je v sodelovanju z Dvojezično šolo Pavla Petričiča iz Špetra organiziralo 6-dnevni tabor, ki je potekal na pobočju Matajurja. V okviru tabora je potekalo več različnih delavnic. 

Dogajanje ob Dnevu miru

V letu 2022 se obeležuje 95. obletnico TIGR-a. Ob tej priložnosti se bo združilo dogajanje ob Dnevu Miru na Cerju ter dodatno slovesje, ki bo potekalo v SNG Nova Gorica. Objavljamo program. 

Skupaj za Kras

TRI OBČINE ZDRUŽILE MOČI ZA OBNOVO POGORELEGA KRASA
V občinah Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen 14. dan peklenskega boja z ognjem, ki je uničil preko 3.500 hektarjev goriškega in komenskega Krasa, gledajo naprej. Upoštevaje številne pobude javnosti, ki želi prispevati k obnovi, je s Fundacijo Vrabček upanja podpisana pogodba za zbiranje namenskih finančnih donacij.

Program Bazovice in Akademije ob 95. obletnici ustanovitve

V znamenju 95-letnice ustanovitve protifašističnega gibanja TIGR in Tajne organizacije Borba (1927-2022) ter v spomin na bazoviške junake organizirata Odbor za proslavo bazoviških junakov pri NŠK Trst in Društvo TIGR Primorske v mesecu septembru 2022 niz dogodkov, ki se zaključujejo s slavnostno akademijo Društva TIGR Primorske. Objavljamo spored. 

Lepo vabljene in vabljeni! 

 Recital ob 102. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu

Območna enota Društva TIGR Primorske za Slovensko Istro je 12. julija  v Izoli pripravila recital ob 102. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu, v katerem so se spomnili dogodka, ki bil grozeča napoved raznarodovalne politike  in uničenja slovenskih ustanov v času fašistične diktature. 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net