Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

OBISK DRŽAVNE SEKRETARKE DAMJANE PEČNIK NA CERJU

Po uvodni obrazložitvi župana Mauricija Humarja, Barbare Jejčič in Mihe Pogačarja smo se zadržali v konstruktivnem pogovoru. Seznanili smo se z realnimi možnostmi dodelitve statusa, dopolnitve predstavitev posameznih obdobij in načina upravljanja. Upravljalski načrt, ki je osnovni dokument vseh nadaljnjih postopkov, je v fazi priprave. Z vsebino pomena in predstavitve, ki je že določena, smo se strinjali vsi prisotni. Prav tako smo bili enotnega mnenja, da pomen Pomnika presega lokalne meje in je po svoji vsebini državnega pomena. Domoljubne in veteranske organizacije v Sloveniji imajo v svojih programih za leto 2017 tudi izdelavo predstavitve posameznih obdobij slovenske zgodovine, ki bodo predstavljena v notranjosti Pomnika.

Pomembno pri tem je tudi, da število obiskovalcev Pomnika in okolice iz leta v leto narašča. Z organiziranjem različnih prireditev (tematski večeri, konference, različne kulturne prireditve, obiski šol ...) bomo še povečali število obiskovalcev in s tem tudi tistih, ki se bodo na Cerju seznanili z zgodovinskim razvojem slovenskega naroda v procesu prizadevanj za samostojno državo.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net