Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

OTVORITEV RAZSTAVE 50 LET TERITORIALNE OBRAMBE REPUBLIKE SLOVENIJE

V vojaškem muzeju v Lokvi so člani družine Rože pripravili razstavo 5O LET TERITORIALNE OBRAMBE REPUBLIKE SLOVENIJE. Slavnostni govornik je bil takratni komandant občinskega štaba Teritorialne obrambe občine Sežana, podpolkovnik Franc Anderlič, ki je v svojem govoru orisal takratne razmere in razloge za ustanovitev vojaških enot Teritorialne obrambe Slovenije. Na prireditvi smo bili prisotni predstavniki vseh veteranskih in domoljubnih organizacij članic Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij v Sloveniji. S svojo prisotnostjo smo pokazali enotnost pogledov na našo polpreteklo zgodovino in odločnost, da ne bomo dovolili spreminjanja in poskusov manjšanja naporov vseh naprednih sil v vsakem zgodovinskem obdobju do ustanovitve svobodne in samostojne države Slovenije.

Ob tem smo se poklonili spominu na velikega domoljuba, narodnega buditelja, duhovnika, člana organizacije TIGR, ki je deloval tudi v Lokvi pri Sežani, borcem NOB in partizanom ter dogodkom v osamosvojitvenih procesih in vojni za Slovenijo leta 1991.

V kulturnem programu so sodelovali moški pevski zbor Tabor Lokev in recitator Igor Rojc.

Zahvaljujemo se družini Srečka Rožeta za lepo in sporočilno organizacijo razstave in jim zaželimo dobro delo tudi naprej.

OTVORITEV RAZSTAVE 50 LET TERITORIALNE OBRAMBE REPUBLIKE SLOVENIJE  

 OTVORITEV RAZSTAVE 50 LET TERITORIALNE OBRAMBE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

   

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net