PREDSTAVITEV KNJIGE NA IZPOSTAVLJENEM MESTU VILJEMA ČERNA V POSTOJNI 13. 3. 2019

Z nami so bili urednik knjige Igor Tuta, dolgoletni predsednik SKGZ Rudi Pavšič, novoizvoljena predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, žena pokojnega Černa in njegov sin Igor.

Z zanimanjem smo poslušali o zelo poučni pot Viljema Černa, njegovem boju za uporabo slovenskega jezika in kulture v Benečiji. Beneški Ghandi ali beneški Čedrmac je pustil veliko dediščino v spoznanju kako se je potrebno boriti za jezik, kulturo naroda in se globoko zavedati svojih korenin ter jih razvijati v korist vseh pripadnikov naroda. S svojimi dejanji nam je pokazal, kako je v skrajno zaostrenih razmerah, potrebno vztrajati in opozarjati na razmere, ki ne omogočajo obstoja in razvoja narodnih manjšin ob večinskem narodu. Predvsem sta pomembna samozaupanje in ljubezen do naroda ter ljubezen do ljudi, ki mu pripadajo. Ravno Černu gre zahvala, da imamo danes vrsto slovenskih institucij v Benečiji, Reziji in Terskih dolinah. Na nas kot državi pa je, da se tega zavedamo in jim omogočimo normalen razvoj, kajti narod je potrebno razvijati in ščititi na skrajnem robu narodovega telesa.

Dragi in cenjeni prijatelj Viljem počivaj v miru!

 

PREDSTAVITEV KNJIGE NA IZPOSTAVLJENEM MESTU VILJEMA ČERNA V POSTOJNI 13. 3. 2019

PREDSTAVITEV KNJIGE NA IZPOSTAVLJENEM MESTU VILJEMA ČERNA V POSTOJNI 13. 3. 2019

PREDSTAVITEV KNJIGE NA IZPOSTAVLJENEM MESTU VILJEMA ČERNA V POSTOJNI 13. 3. 2019     

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net