REDNA SKUPŠČINA DRUŠTVA TIGR PRIMORSKE, POSTOJNA 23. 3. 2019

Po pozdravnih govorih gostov iz ostalih veteranskih in domoljubnih organizacij smo pričeli z delom. Začeli smo z obrazložitvijo poročila o delu, po kateri so delegati sprejeli poročilo in pohvalili veliko aktivnosti, ki jih je društvo izvedlo v letu 2018. Omenjeno je bilo tudi stanje v OE Slovenska Istra in delegati so bili mnenja, da je potrebno v najkrajšem času opraviti potrebne pogovore in razmere organizacijsko urediti tako, da bo OE Slovenska Istra s svojimi 120 člani nemoteno delovala naprej.

Programu dela je bilo podanih kar nekaj predlogov. Med drugim ta, da bi društvo TIGR Primorske prevzelo pokroviteljstvo nad organizacijo vsakoletnega letovanja otrok iz Benečije v slovenski Istri - Pacugu.  Pohvaljeno je bilo vključevanje predavanj o organizaciji TIGR v programe osnovnih in srednjih šol. Dana pa je bila tudi pobuda o pripravi filmskega zapisa o življenju in delu edinega še živečega člana organizacije TIGR Alojza Kralja iz Nove Gorice. Vse predloge bo obravnaval upravni odbor društva na eni od naslednjih sej in o sklepih obvestil članstvo.

Vsem delegatom gre zahvala za konstruktivno debato, vse predloge in mnenja, ki so bila podana na seji.

Ob koncu skupščine smo se s priznanji in pohvalami zahvalili prizadevnim članom društva in tistim, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti delovanja organizacije TIGR in delovanja društva TIGR Primorske.

 

Priznanja društva TIGR Primorske so prejeli:

  • Venčeslava Batagelj - za večletno prizadevno delo v društvu
  • Igor Tuta - za vsestransko aktivnost na kulturnem področju in delo pri opisu delovanja organizacije TIGR
  • Karlo Grgič - za posebno prizadevnost, upornost, poštenost in zgodovinsko pravičnost pri obravnavi in sprejetju zakona, ki ureja pravni status skupne lastnine v Italiji in za prispevek k vsakoletni organizaciji spominske slovesnosti v gozdu Selcer - Pohod spomina
  • Jože Levstek - za večletno sodelovanje z društvom TIGR Primorske pri organizaciji prireditve v spomin na prvi oborožen spopad tigrovcev z fašističnim okupatorjem na Mali Gori 

 

Pohvalo za prizadevno delo v društvu sta prejela:

  • Sonja Groznik, vodja OE Vipavska dolina
  • Jože Pegan, dolgoletni član društva in prizadevni član strokovnih teles društva

 

Nagrajencem iskrene čestitke!

 

Zahvaljujem se vsem prisotnim delegatom, delovnemu predsedstvu, pod vodstvom Staneta Terbižana in predsedniku društva dr. Savinu Joganu za njegov prispevek.

 

Miha Pogačar, generalni sekretar društva

 

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj fotografij skupščine.

REDNA SKUPŠČINA DRUŠTVA TIGR PRIMORSKE, POSTOJNA 23. 3. 2019

REDNA SKUPŠČINA DRUŠTVA TIGR PRIMORSKE, POSTOJNA 23. 3. 2019

REDNA SKUPŠČINA DRUŠTVA TIGR PRIMORSKE, POSTOJNA 23. 3. 2019

REDNA SKUPŠČINA DRUŠTVA TIGR PRIMORSKE, POSTOJNA 23. 3. 2019 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net