PREDSTAVITEV NARODNOOBRAMBNEGA GIBANJA ORGANIZACIJE TIGR IN DELOVANJE DRUŠTVA TIGR PRIMORSKE NA DNEVU ODPRTIH VRAT V VOJAŠNICI BARONA ČEHOVINA V POSTOJNI

V pogovorih z vojaki, starešinami in obiskovalci so se pogovarjali o razmerah po 1. svetovni vojni in okoliščinah ustanovitve in delovanja narodnoobrambne organizacije TIGR v letu 1927. Obiskovalcem in predvsem mladim je bilo predstavljeno, kako so pripadniki delovali in kakšne vrednote so se izoblikovale v takratnem času. Predstavili so tudi delovanje društva TIGR PRIMORSKE, ki neguje vrednote, ki so pomembno prispevale k nadaljnji poti razvoja slovenskega naroda do ustanovitve samostojne slovenske države v letih 1991. Obiskovalci, predvsem mladi so z zanimanjem prisluhnili povedanemu in marsikdo je pripomnil, da šole premalo pozornosti posvečajo temu pomembnemu delu slovenske zgodovine.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net