DAN SPOMINA V OBČINI DIVAČA

Dujc, Gašperšič, Vatovec, Škrlj in drugi so se po kapitulaciji Italije vključili v partizansko gibanje in bili udeleženci bojev proti nacistom. Hkrati so bili aktivni pri izgradnji povojne oblasti kot člani narodnoosvobodilnih odborov. Društvo TIGR PRIMORSKE se s spoštljivostjo spominja njihovega delovanja in v svojem programu predvideva postaviti tudi spominsko obeležje. V spoštovanje in spomin smo se kot člani društva TIGR PRIMORSKE udeležili slovesnosti, ki nas spominja na upor in borbo v takratnih časih. Slava spominu na njih in njihova dejanja.

Fotografije prireditve, v kateri so sodelovali učenci osnovne šole Vreme, godba na pihala Divača in pevski zbor Pinko Tomažič iz Trsta. 

 

DAN SPOMINA V OBČINI DIVAČA    DAN SPOMINA V OBČINI DIVAČA   

DAN SPOMINA V OBČINI DIVAČA

 

 

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net