Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

»V srcu nam raste le ena zavest, da lepše kot vse, je domu biti zvest. Čim silnejše nas tujec zatira, tem močneje se narod upira.«

Jezikovna samozavest - obstoj in razvoj materinščine je odvisen od nas samih

Udeleženci posveta so po razpravah sprejeli naslednje Sklepe:

1. Izjavo "Kako je mogoče?", ki jo je napisal Boris a. NOVAK , sopodpisali pa večina članov SAZU objavimo kot peticijo  na spletni strani https.//www.pravapeticija.com/kako_je_mogoce .

2. Predlagamo, naj pristojna ministrstva, še zlasti ministrstvi za znanost in kulturo, Javna agencija za raziskovalno dejavnost in drugi, ki odločajo o delitvi javnih sredstev na področju raziskovanja slovenskega jezika, upoštevajo uporabnike in osrednje stanovsko združenje, Slavistično društvo Slovenije,  ki od njih pričakujejo vlaganje v nastajanje in razvoj tistih in takih ključnih vsebin, kakršne slovenska jezikovna skupnost dejansko potrebuje in uporablja.

3. Odločno se zavzemamo za brezpogojno podporo slovenščini kot učnemu jeziku na vseh stopnjah in vseh vrstah izobraževanja.

4. Pozdravljamo uvedbo kategorije raziskave nacionalnega pomena, kot je opredeljena v prvi alineji drugega odstavka 12. člena in v prvem odstavku 17. člena predloga Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, pri čemer opozarjamo na nujnost, da je treba v to kategorijo uvrstiti izključno vsebine nacionalnega pomena, ki imajo državotvorni pomen.

5. Predlagamo, da se na državni ravni vpeljejo razpisi za institucionalne dejavnosti z namenom razvijati slovensko znanstveno in strokovno terminologijo različnih področij.

6. Pozivamo državne organe k udejanjanju skupnega slovenskega kulturnega prostore in posebni skrbi za podporo jeziku in kulturi.

 

Članice in člani  društva TIGR Primorske prizadeto in pozorno spremljamo opozorila in prizadevanja, ki se pojavljajo v naši javnosti glede skrbi in spoštovanja slovenščine ter njenega uveljavljanja na vseh področjih. Tako kot v zgodovinski organizaciji protifašističnega odpora TIGR Julijske Krajine, kateremu programu in vrednotam se priklanjamo, so skrb za jezik, njegovo uveljavljanje in razvoj v središču naših prizadevanj. Zapisane so v naših Pravilih in programih, v samem delovanju in jim dajemo poseben poudarek v različnih oblikah srečanj, okroglih miz in drugih kulturnih prireditev, ki jih organiziramo skupaj z učenci in dijaki.

Zato smo pozorno prebrali sporočilo in Sklepe z nedavnega posveta SAZU o jezikovni samozavesti. Sklepe v celoti podpiramo kot hvalevreden nov začetek skrbi za jezik. Morda bi bilo koristno dodati še razmislek o tem, kako bi veljalo prispevati tudi k podpori prizadevanjem prizadevanjem številnih prebivalcev, ki jih ta vprašanja zaskrbljeni, a ostajajo pri mnogih primerih nemočni, brez prave spodbude  in strokovne podpore.

Za društvo TIGR, Dr. Savin Jogan, predsednik.

 

 

 

Podarite 0,5 % dohodnine

Dobrodelnost vas nič ne stane. Izpolnite obrazec

Donacija društvu

Prijava na e-novice

O društvu

Društvo je bilo ustanovljeno 21. maja 1994 v Postojni. Društvo TIGR Primorske je rodoljubno društvo. Kot pove daljša različica imena, smo člani zavezani negovanju rodoljubnih tradicij, ki slonijo na izročilu TIGR-a. Prizadevamo si za čim večjo ozaveščenost javnosti o pomenu in vlogi antifašizma na Primorskem med obema vojnama in delovanju TIGR-a: o njegovi dejanski vlogi na Primorskem in njegovem prispevku za priključitev Primorske matični domovini.

Spoznaj društvo

Kontakt

Društvo TIGR

Partizanska 18

6210 Sežana

Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net