Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Portorož, 12. 10. 2019, proslava posvečena padlim borcem - pomorščakom

Pozdravni nagovor je imel piranski župan Đenio Zadkovič, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Piran tovariš Bojan Česnik in slavnostna govornica Nadja Terčon.

V imenu Društva TIGR smo položili cvetje v spomin: Vesna Tomc Lamut, Jože Šajn in Bruna Olenik.

 

Portorož, 12. 10. 2019, proslava posvečena padlim borcem - pomorščakom

 

Portorož, 12. 10. 2019, proslava posvečena padlim borcem - pomorščakom

 

Portorož, 12. 10. 2019, proslava posvečena padlim borcem - pomorščakom

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net