Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Vabljeni na predstavitev knjige Od Depale vasi do Patrie

Mitja Klavora, direktor kriminalistične policije v času pred in med dogodki poznanih kot »afera« Depala vas, analizira dogajanja pred tem dogodkom in razmere, ki so bile ustvarjene in so vplivale na politična razmerja v državi vse do danes. V letu 1993 pred dogodki v Depali vasi je kriminalistična policija prvič začela sistematično preiskovati nezakonito trgovino z orožjem v času slovenskega osamosvajanja in vojn na Balkanu, kar je sprožilo nemir in zaščitne aktivnosti med glavnimi akterji nezakonitega početja ... Knjiga poleg kronološkega in faktografskega popisa dogajanj prinaša kopico še neobjavljenih arhivskih dokumentov in politično analizo razvoja Slovenije od leta 1991 do danes s časovne distance in na podlagi vsebinskih spoznanj tega časa.

Pogovor z avtorjem bo vodil brigadir SV Janez Pajer, veteran vojne za Slovenijo in dolgoletni aktivni častnik SV, danes predsednik OZ Veteranov vojne za Slovenijo. 

Vljudno vabljeni!

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net