Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

OBISK ČLANOV DRUŠTVA TIGR PRIMORSKE V TRSTU

S predstavniki Zveze vojnih invalidov NOV iz Trsta, Zveze koroških partizanov iz Celovca, Zveze vojaških vojnih invalidov iz Slovenije, ANPI-VZPI iz Trsta, smo načrtovali aktivnosti za naslednje leto, saj bomo v naslednjem letu obeležili kar nekaj tehtnih dogodkov, in sicer:

  • 100. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu,
  • 95. obletnico ustrelitve "Bazoviških junakov",
  • 75. obletnico konca druge svetovne vojne,
  • 20. obletnico sprejema skupne izjave skupne mešane zgodovinske Komisije.

To so pomembni dogodki naše polpretekle zgodovine in dogodki, ki so sestavni del prizadevanj Slovencev in Slovenk na poti do samostojne države. Še toliko pomembnejše, pa je obeleževanje takšnih dogodkov, v času, ko poskušajo nekateri spreminjati zgodovinska dejstva in relativizirati odpor slovenskega naroda in njegov boj za osvoboditev.

Vse prisotne je sprejela tudi predsednica SKGZ g. Ksenija Dobrila in generalni sekretar g. Marino Marsič, s katerimi smo izmenjali naše poglede in stališča na aktualna dogajanja.

Več o delovnem srečanju lahko preberete v celotnem članku. 

OBISK ČLANOV DRUŠTVA TIGR PRIMORSKE V TRSTU

OBISK ČLANOV DRUŠTVA TIGR PRIMORSKE V TRSTU

 

 

 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net