Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

USTANOVLJENA JE "FUNDACIJA BAZOVIŠKI JUNAKI"

Na smrt jih je obsodilo posebno sodišče za zaščito fašistične države, čeprav je bilo jasno zapisano, da se smrtna kazen izreče izključno za napad na kralja, kraljico, prestolonaslednika ali ministrskega predsednika, ki je bil takrat Mussolini. Zadnji čas je, da se bazoviškim junakom tudi uradno vrne dobro ime.

Kljub neštetim pozivom do sedaj še nihče ni zahteval revizijo obsodbe.

Prav zaradi teh razlogov je bila ustanovljena Fundacija "BAZOVIŠKI JUNAKI", ki bi kot pravna oseba omogočila, da bi se pristojni obrnili na odvetniško pisarno v Italiji da začne sodni postopek v Rimu.

Stroški pri tem so visoki, zato so v Fundaciji naslovili prošnjo za so-pomoč na različna društva in posameznike.

Člane društva pozivamo, da vsak po svojih možnostih prispeva in s tem omogoči začetek postopka da se "Bazoviškim junakom" tudi uradno povrne dobro ime in jih tudi formalno pravilno postavi kot junake zgodovine slovenskega naroda.

Prispevek lahko nakažete na naslednji naslov:

"USTANOVA FUNDACIJA BAZOVIŠKI JUNAKI "

Na Trati 49 , 4248 LESCE

Štev:računa  SI 56 6100 0002 2122 749

Namen: CHAR Štev: banke HDELSI 22

 

V pričakovanju odziva Vas pozdravljam,

 

Miha POGAČAR

Generalni sekretar društva

TIGR PRIMORSKE   

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net