Udeležba na počastitvah in obletnicah

Jadranka Šturm Kocjan, vodja Območne enote Društva TIGR Primorska za slovensko Istro, se je v imenu društva udeležila v sredo, 7. julija 2021, v Izoli slovesne počastitve državnega praznika Dneva državnosti, dneva obletnice ustanovitve Zveze borcev Slovenije 4. julija 1948 in dneva organiziranega odhoda večje skupine Izolanov v partizane  11. julija 1944, ki jo je v Izoli organiziralo Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Izola.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net