Predstavitev knjige Ogenj, ki je zajel Evropo: Narodni dom 1920-2020

Društvo TIGR Primorske - območna enota za slovensko Istro je v sodelovanju s knjigarno LIBRIS in Znanstveno raziskovalnim središčem Koper organiziralo 14. julija 2021 v Kopru predstavitev knjige Ogenj, ki je zajel Evropo: Narodni dom 1920-2020, ki jo je letos izdala Cankarjeva založba v Ljubljani.  Avtorja sta tržaška zgodovinarja in univerzitetna profesorja dr. Borut Klabjan in dr. Gorazd Bajc. To je bila prva predstavitev omenjene knjige v Sloveniji po njeni premierni predstavitvi v Trstu 13. julija 2021, na 101. obletnico požiga Narodnega doma. Knjiga je prva poglobljena in natančna študija o požigu osrednje institucije Slovencev v Trstu, hkrati pa tudi njegova sociološka in kulturološka zgodovina. Pogovor je povezovala Jadranka Šturm Kocjan, vodja območne enote TIGR.
Avtorja sta v zanimivem in izčrpnem pogovoru orisala okoliščine, v katerih je bil zgrajen Narodni dom, vlogo Trsta v severno jadranskem prostoru, represivne ukrepe fašističnih oblasti do slovenske narodne skupnosti po koncu prve svetovne vojne, razmere pred in po požigu doma 13. julija 1920. Predstavila sta Trst v času hladne vojne in po drugi svetovni vojni vse do današnjih dni, saj knjigo zaključita z dogodki 13. julija 2020, ko sta Narodni dom obiskala predsednika Slovenije in Italije ter podpisala memorandum o vrnitvi Narodnega doma slovenski skupnosti. 
Predstavitve se je udeležilo okoli 65 ljudi.

   Predstavitev knjige Ogenj, ki je zajel Evropo: Narodni dom 1920-2020      Predstavitev knjige Ogenj, ki je zajel Evropo: Narodni dom 1920-2020

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net