Slovesnost na Maistrov dan 23. 11. 2021

Državni praznik dan Rudolfa Maistra praznujemo v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. To dejanje je bilo v nizu dogodkov, ki so sledili ključno, da je slovenski del Štajerske ostal v kmalu zatem novoustanovljeni državi Srbov, Hrvatov in Slovencev. General Maister je izjavil takrat:''Maribor razglašam za posest Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko''.

Vsako leto se združenje veteranskih in domoljubnih organizacij KODVOS, katerega član je tudi Društvo TIGR Primorske, pridruži slovesnosti pred Maistrovim spomenikom, ki stoji pred stavbo Ministrstva za obrambo na Vojkovi cesti v Ljubljani in položi venec k spomeniku. Tudi letošnja slovesnost dne 23.11.2021 na dan državnega praznika v spomin na generala Rudolfa Maistra je potekala ob prisotnosti gardne enote Slovenske vojske in s polaganjem vencev. Slovesnosti se je v imenu Društva TIGR Primorske udeležil  predsednik društva Gorazd Humar.

    Slovesnost na Maistrov dan 23. 11. 2021

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net