Počastitev spomina na Ivana Vadnala

V Slavini pri Prestranku smo ob 80. obletnici 2. tržaškega procesa, kjer je bil obsojen na smrt in ustreljen tigrovec Ivan Vadnal iz Žej, pri njegovem grobu počastili spomin nanj. Ana Horvat je prebrala pesem, ki jo je napisala njemu v spomin. Prisotni so bili: praporščak TIGR-a Bojan Orešnik, slovensko zastavo je držal Edo Bergoč. Cvetje v spomin sta na Vadnalov grob položila 10-letna Špela Drole iz Slavine in Andrej Godina iz Kala pri Pivki. Prisotni so bili sinovi in hčere tigrovcev, predsednica območne enote Postojne in Pivke Društva TIGR Primorske, Bruna Olenik, predsednica Krajevne organizacije ZB Prestranek Martina Križaj in vaščani Prestranka in Slavine, ki spoštujejo vrednote TIGR-a in ZZB.
Vsakemu narodu mora biti mladina temelj, na katerega zida bodočnost! (Pinko Tomažič)

Bruna Olenik, predsednica OE Postojne in Pivke 
Počastitev spomina na Ivana Vadnala     Počastitev spomina na Ivana Vadnala      Počastitev spomina na Ivana Vadnala

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net