Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Slovesnost v Bazovici

Na bazoviški gmajni je dne 26. januarja 2022 ob čudovitem zimskem sončnem dnevu potekala pomembna slovesnost, ki jo je pripravil Odbor za proslavo bazoviških junakov. Predsednik odbora Milan Pahor je slovesno objavil, da je 10. januarja bil objavljen dekret, s katerim je italijanska država spomeniku bazoviškim junakom priznala status kulturnega pomena. Ta pomemben korak je tudi prvi korak v prizadevanju, da spomenik bazoviškim junakom postane tudi spomenik državnega pomena.

Kot je poudaril predsednik odbora Milan Pahor spomenik ni samo spomenik Ferdu Bidovcu, Franju Marušiču, Zvonimirju Milošu in Alojzu Valenčiču ampak tudi Antonu Gropajcu, Vladimirju Gortanu in vsem članom tržaške Borbe. Milan Pahor je orisal 12 let dolgo pot prizadevanj za ustrezen status spomenika, pri čemer so se sklicevali na 20. člen zaščitnega zakona.

Pomembno vlogo pri pridobitvi statusa spomenika kulturnega pomena sta imela tudi oba predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji Ksenija Dobrila in Walter Bandelj. V krajšem nagovoru sta oba orisala in opisala vse zanke in ovire na tej poti in  le z vztrajno voljo vseh je to pripeljalo do uspeha.

Prisotne je pozdravil tudi predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar in povedal, da pravzaprav zavida Slovencem v Italiji, saj v Sloveniji še ni nobenega tigrovskega spomenika, ki bi imel status spomenika državnega pomena. Prav tako Slovenija nima niti centralnega spomenika protifašističnemu gibanju, ki sta ga najbolj predstavljala prav tajni organizaciji Borba in TIGR. Gorazd Humar je še poudaril, da novi pridobljeni status spomenika bazoviškim junakom ni samo sad enotne volje vseh, ki so to nalogo izpeljali ampak tudi znak njihovega znanja za izpeljavo vseh potrebnih postopkov na poti do uspešnega zaključka te naloge

Slovesnosti se je udeležilo tudi večje število članov Društva TIGR Primorske z vse Tržaške in tudi iz Slovenije.

Uredništvo

Slovesnost v Bazovici  Slovesnost v Bazovici   Slovesnost v BazoviciSlovesnost v BazoviciSlovesnost v Bazovici

Slovesnost v Bazovici  

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net