Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Dogodka OE za Slovensko Istro

Območna enota za Slovensko Istro je v mesecu februarju in marcu bila prisotna na dveh dogodkih: Čajanki ob slovenskem prazniku na temo "Razklanost nekega naroda" in na srečanju s predsednikom in tajnikom Združenja antifašistov mesta Buzet  Edom Jermanom in Radovanom Kroto v Buzetu. 
Jadranka Šturm Kocjan, vodja Območne enote društva TIGR za Slovensko Istro je 10. februarja 2022 sodelovala na čajanki ob slovenskem kulturnem prazniku na temo
"Razklanost nekega naroda". Na srečanju so se gostje Jasna Ćebron, Patrizia Finžgar Jurinčič, Marko Kravos, Vesna Mikolič in Tanja Petrović pogovarjali, ali poezija lahko razdeli, kako lahko jezik in javni diskurz vplivata na naše vedenje, kako močno z literaturo lahko vpliva na skupnost in spodbujamo solidarnost. Prebirali smo pesmi Franceta Prešerna ter prisotnih literatov. Pogovor je povezovala Irena Urbič.
Dogodka OE za Slovensko Istro     Dogodka OE za Slovensko Istro        Dogodka OE za Slovensko Istro     
Jadranka Šturm Kocjan in Mitja Klavora sta se v imenu Območne enote društva TIGR za Slovensko Istro 9. marca 2022 v Buzetu srečala s predsednikom in tajnikom Združenja antifašistov mesta Buzet  Edom Jermanom in Radovanom Kroto.  Namen srečanje je bilo nadaljevanje medsebojnega  sodelovanja in pobuda ter iskanje možnosti, da bi se tudi v Istri oziroma na Hrvaškem ustanovila neka oblika TIGR-a, ki bi dopolnila TIGR v Sloveniji in Italiji.  Mesto Buzet ima dolgo protifašistično tradicijo in vzorno skrbi za spomin na Vladimirja Gortana, člana Borbe, ki je bil ujet, obsojen na smrt in ustreljen 17. oktobra 1929 v Puli. Hrvaška sogovornika sta pobudi naklonjena in sta predlagala, da se o tem pogovorimo na nivoju Združenja antifašistov istrske regije. Po sestanku smo obiskali spominski park posvečen žrtvam NOB.
Dogodka OE za Slovensko Istro     Dogodka OE za Slovensko Istro      Dogodka OE za Slovensko Istro     Dogodka OE za Slovensko Istro

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net