Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Skupščina Društva TIGR Primorske za leto 2021

V Hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici je dne 8. 4. 2022 potekala redna letna skupščina Društva TIGR Primorske za leto 2021. Pred uradnim pričetkom skupščine so se vsi delegati in vsi gostje poklonili spominu na nedavno umrlega zadnjega tigrovca in častnega člana društva Alojza Kralja. Pokojnikovo življenje sta orisala predsednik društva Gorazd Humar in nečak Alojza Kralja Tom Kerševan.

Skupščine se je udeležilo 28 od 30 možnih delegatov. Poleg delegatov so na skupščini sodelovali tudi številni vabljeni gostje. Predsednik društva Gorazd Humar je obširno prikazal uspešno delo društva v letu 2021, kljub temu, da je delo potekalo v zaostrenih epidemioloških pogojih. Tako na društvenem nivoju kot na nivoju posameznih območnih enot so bile izpeljane številne aktivnosti in slovesnosti. Predsednik društva je posebej izpostavil proslave, ki jih je društvo izvedlo ob 80. obletnici spopada treh tigrovcev z okupatorjem na Mali gori, do katerega je prišlo 13. 5. 1941 in proslavo na Opčinah  ob 80. obletnici 2. tržaškega procesa. Območne enote društva so organizirale številne proslave, komemoracije, spominske pohode, strokovne posvete in simpozije, ki so bili dobro obiskani. Delegatom je predsednik društva predstavil še poslovanje društva v letu 2021, predsednik nadzornega odbora društva Zlatko Martin Marušič pa je podal poročilo nadzornega sveta in potrdil uspešno delo društva v letu 2021.

Glavna urednica glasila društva Primorski rodoljub mag. Manuela Polanc je podala pregled dela uredniškega odbora in obsežno izdajo publikacij društva v letu 2021, ko so izšle tri obsežne številke Primorskega rodoljuba in bogat zbornik o 2. tržaškem procesu. Društvo je tudi sofinanciralo izdajo knjige zgodovinarja Milana Pahorja BORBA 1927 – 1930 v italijanskem jeziku. V odsotnosti urednice spletne strani Polone Pahor je mag. Manuela Polanc podala tudi poročilo o oblikovni in vsebinski prenovi spletne strani društva, ki beleži vse več bralcev.

Kakšni so načrti dela društva v letu 2022 je v nadaljevanju skupščine prikazal predsednik društva Gorazd Humar in posebej opozoril, da bo konec septembra 2022 društvo ob 95. obletnici ustanovitve tajne organizacije TIGR na Nanosu organiziralo slavnostno akademijo v spomin na ta dogodek. Ambiciozni so tudi načrti društva na področju izdaje tiskanih publikacij in knjižnih del ter zbornikov.

Skupščina je soglasno potrdila poslovanje društva v letu 2021 in potrdila načrte društva za leto 2022.

Pred slovesno podelitvijo priznanj društva je skupščino popestril  nastop odličnega ženskega tričlanskega vokalnega ansambla Le dive.

Predsednik društva je na osnovi sklepa upravnega odbora društva podelil priznanja društva za leto 2020, saj leta 2021 ta priznanja iz epidemioloških razlogov niso bila podeljena. Prvo priznanje društva je posthumno dobil nekdanji trikratni predsednik društva Franjo Batagelj za velike organizacijske dosežke pri vodenju društva. Priznanje je prevzela soproga pokojnega Franja Batagelja  Venceslava Batagelj. Priznanje za skrb in negovanje spomenikov tigrovcev na Mali gori nad Ribnico in na širšem Ribniškem pa je prejel Daniel Divjak iz Ribnice. Detajlnejše obrazložitve obeh priznanj so dostopne na spletni strani društva.

 Skupščina Društva TIGR Primorske za leto 2021

Delovno predsedstvo skupščine, ki so ga sestavljali predsedujoči Zdenko Šibav in Jadranka Šturm Kocjan ter Siniša Germovšek.

Fotografije s skupščine tukaj. 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net