Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Recital ob 102. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu

Območna enota Društva TIGR Primorske za Slovensko Istro je 12. julija  v Izoli pripravila recital ob 102. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu, v katerem so se spomnili dogodka, ki bil grozeča napoved raznarodovalne politike in uničenja slovenskih ustanov v času fašistične diktature. To je bil tudi čas protifašističnega upora in tigrovcev, ki so se prvi uprli tej nasilni politiki.
Vezna nit recitala, katerega scenarij in režijo je pripravila Renata Vidič, je bil spomin na Borisa Pahorja, zadnjega očividca požiga, ki nas je zapustil 30. maja v starosti 108 let. Odlomke iz njegovih del sta prebrala Rok Matek in Ana Zupan, sodelovali so še Andrej Jelačin, ki je recitral svoje pesmi o tigrovcih,  Žanin Čopi in Drago Mislej-Mef sta s pesmijo dopolnila kulturni večer. Na recitalu so se spomnili Alojza Kralja, zadnjega tigrovca in pričevalca tigrovske zgodovine, ki je umrl 2. aprila v 102. letu. 
Na recitalu so se spomnili Alojza Kralja, zadnjega tigrovca in pričevalca tigrovske zgodovine, ki je umrl 2. aprila v 102. letu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  Govor Jadranke Šturm Kocjan, vodje OE za Slovensko Istro 

Spoštovane članice in spoštovani člani Društva TIGR, cenjene obiskovalke in obiskovalci,

zahvaljujem se vam za udeležbo na nocojšnjo svečanosti, ki jo posvečamo spominu na 102. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu, ki je bil 13. julija 1920 leta. Plameni so takrat uničili osrednjo kulturno ustanovo Slovencev v Trstu in bili grozeča napoved razširitvi fašističnega gibanja, ki se je začelo razvijati v začetku 20. stoletja in je imelo močan odmev prav v Trstu. Požigu je sledilo več kot 120 drugih napadov, razdejanj in požigov raznih slovenskih podjetij in domov, delavskih ustanov, uredništev in tiskarn.

Že ob požigu Narodnega doma se oblast ni ustrezno odzvala, policija ni posredovala in je pustila prosto pot fašistom in vojakom, nihče od napadalcev ni bil aretiran. Proti nasilnim akcijam in uničevanju se ni primerno odzvala niti kasneje, zato so te lahko postale  sredstvo političnega delovanja in s prihodom fašizma na oblast leta 1922 tudi državno nasilje. Veljati začne prepoved rabe slovenskega jezika, ukinjajo se slovenske šole, društva, časopisi, izganjajo se zaželjene osebe.

A hkrati se na tem območju razvije tudi protifašizem, ki se je odzval na to raznarodovalno in nasilno politiko. Kot prvi so se uprli prav tigrovci, ki so skupaj s tajno organizacijo Borba izvajali različne akcije v poitalijančenih ustanovah, skrbeli za ohranjanje slovenskega jezika, organizirali mladinske shode ter skrbeli, da so se otroci lahko učili pisati in brati v slovenščini. Tigrovske trojke so zbirale tudi orožje in eksplozivna sredstva ter izvajale sabotaže. Upor proti fašizmu je bil pogumen a za mnoge tudi poguben.

Spomnimo se bazoviških junakov, žrtev prvega in drugega tržaškega procesa, umrlih v Rižani in drugih taboriščih ter vseh nasilnih smrti zavednih Slovenk in Slovencev.

Poseben spomin želim nameniti Alojzu Kralju, zadnjemu tigrovcu in pričevalcu tigrovske zgodovine, ki je umrl 2. aprila v 102. letu. Do zadnjega nam je doživeto in jasno pripovedal o tigrovskem delovanju, ki se mu je priključil leta 1938. Bil je častni član Društva TIGR Primorske.

Ker je nocojšnji večer posvečen spominu na uničujoč požig Narodnega doma, naj se ob tem spomnimo tudi Borisa Pahorja, ki je kot šest letni otrok videl goreti to imenitno stavbo, kar  ga je zaznamovalo za celo življenje. Njegov umetniški opus, etična drža in narodna zavest so se oblikovali skozi upor proti fašizmu in bolečih izkušnjah internacije, o čemer je slovenski in evropski javnosti pripovedoval tudi v visoki starosti. Zapustil nas je 30. maja, star je bil 108 let. Njegovemu spominu je scenaristka in režiserka Renata Vidič posvetila nocojšnji recital.

Ob koncu bi se rada iskreno zahvalila Dragu Misleju-Mefu za gostoljublje na »njegovem dvorišču« in sodelovanje na recitalu, vsem nastopajočim igralcem, igralkam in pevkama.

Hvala tudi Občini Izola, ki je naši območni enoti TIGR pred dvema letoma dala v brezplačno uporabo  prostore na Gregorčičevi ulici 21 v Izoli. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in podprete delovanje društva TIGR Primorske.

Hvala in želim vam lep večer.

Jadranka Šturm Kocjan

Izola, 12. julija 2022

 Recital ob 102. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu    Recital ob 102. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu   Recital ob 102. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net