Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Spomenik ustanoviteljem TIGR-a na Nanosu

Pred Vojkovo kočo na Nanosu na nadmorski višini 1240 m stoji kamnit spomenik z bronasto ploščo, ki mimoidoče opozarja in spominja na septembrski dan leta 1927, ko se je šest mladih primorskih rodoljubov: Jože Dekleva, Andrej Šavli, Dorče (Teodor) Sardoč, Zorko Jelinčič, Albert Rejec, Jože Vadnjal, na Nanosu dogovorilo o ustanovitvi tajne protifašistične organizacije TIGR. Spomenik so, kot piše na dveh tablah na njem, postavili primorske občine in Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske. Dokaj skromen spomenik spominja na enega najpomembnejših dogodkov iz Primorske zgodovine. Ustanovitev TIGRa je bil dogodek, ki se je razplamtel v širok boj proti potujčevanju Slovencev v času italijanskega fašizma. To je bil ogenj uporništva, ki je zajel celotno Primorsko.

V letošnjem letu je Planinsko društvo Postojna (PD Postojna), ki upravlja Vojkovo kočo pričelo z obnovo te koče. Gradbiščni prostor okoli koče  so zato gradbinci, ki gradijo novo kočo ogradili z ograjo, znotraj katere se je znašel tudi tigrovski spomenik.

Zato se je Društvo TIGR Primorske dogovorilo s PD Postojna za delno preureditev gradbišča na način, da bi iz gradbiščnega prostora izločili spomenik, da bi le ta letos ob 95. obletnici nastanka organizacije TIGR bil dostopen in dobro viden vsem, ki prihajajo na Nanos. PD Postojna je pobudo Društva TIGR Primorske dobronamerno sprejelo in takoj pričelo z akcijo odstranjevanja v bližini spomenika deponiranih gradbenih materialov. Prav tako se je PD Postojna z izvajalcem del dogovorilo, da iz okolice spomenika umaknejo gradbiščno ograjo za toliko, da bo dostop do spomenika nemoten in neoviran.

Istočasno je delovna skupina našega društva iz Območne enote Vipava – Ajdovščina v sestavi Sonja Groznik, Martin Groznik in Neva Špacapan pristopila k očiščenju in ureditvi neposredne okolice spomenika. Ekipi se je pridružil tudi predsednik društva Gorazd Humar.

PD Postojna se zahvaljujemo za razumevanje in podporo pri ureditvi tigrovskega spomenika na Nanosu. Društvo TIGR Primorske bo letos z več slovesnostmi obeležilo 95. obletnico ustanovitve tajne protifašistične organizacije TIGR. O vseh dogodkih bomo obveščali na spletni strani društva.

Društvo TIGR Primorske

  

Spomenik ustanoviteljem TIGR-a na Nanosu

Na fotografiji: Neva Špacapan, Sonja Groznik, Gorazd Humar. 

 

Spomenik ustanoviteljem TIGR-a na Nanosu

Na fotografiji: Neva Špacapan, Sonja Groznik, Martin Groznik. 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net