Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Komemorativne svečanosti OE Krasa in Brkinov

Komemorativne svečanosti so potekale 27.10.2022 in sicer na Strelišču na Opčinah; na Bazoviški gmajni, pred spomenikom Bazoviških junakov; na pokopališču v Bazovici; na pokopališču pri v. Ani, na grobu Bazoviških junakov in v Rižarni v Trstu.

Organizirala jih je Upravne enota Sežana, v sodelovanju s veteranskimi združenji in društvi, med njimi tudi Društvo TIGR Primorske, kot uradni soorganizator.

Na navedenih svečanostih in krajih so sodelovali predstavniki Veteranskih združenj in društev , predstavniki občin Sežana, Divača in Hrpelje – Kozina ter iz Pirana. Povsod so bili prisotni tudi župani ali predstavniki občin iz zamejstva. Poleg navedenih je na Bazoviški gmajni in v Rižarni,  delegacijo vodila državna sekretarka v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

Društvo TIGR Primorske OE Krasa in Brkinov je sodelovalo tudi  na komemoracijah v Divači in Senožečah, katere je organiziralo Območno združenje borcev za vrednote NOB Sežana.

Društvo TIGR Primorske OE Krasa in Brkinov  je organiziralo komemoracijo pred spomenikom Danilu Zelenu, prav tako 27.10.2022.

 

Poročilo pripravil:

 Marijan Suša

Predsednik OE Krasa in Brkinov Sežana.

Komemorativne svečanosti OE Krasa in Brkinov

Komemorativne svečanosti OE Krasa in Brkinov

Komemorativne svečanosti OE Krasa in Brkinov

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net